EducatIon

Sosyal bilgiler: Öğrencilerde çevre bilinci ve çevreye karşı duyarlılık oluşturup suyun sürdürülebilirliğini kazandırabilmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin yaptığı afiş çalışmasıyla da bu amaçlanmandı ve afiş etkinliği katılım belgesi alındı. UNESCO-SEMEP PROJESİ-SOUTH EASTERN MEDITERRANEAN ENVIRONMENT PROJECT GÜNEY DOĞU AKDENİZ ÇEVRE PROJESİ AFİŞ ETKİNLİĞİ KATILIM BELGESİ ALINDI.