5.sınıf Hazırlık Programı

Okulumuz 5.sınıf HAZIRLIK Programı’nda İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework For Language Learning) esas almaktadır.

Bu doğrultuda hedefimiz öğrencilerimizi HAZIRLIK Programı sonunda A2+ düzeyine ulaştırmak ve Cambridge Üniversitesi ESOL sınavı olan FLYERS’ta başarı göstermelerini sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için haftada 18 İngilizce ders saati ile öğrencilerimizin İngilizcelerini geliştirmeleri ve kullanmaları için çeşitli fırsatlar sunulur. Toplam  ders saatinin 5 saati yabancı İngilizce öğretmenler ile Language Arts; 9 saati Türk İngilizce öğretmenler ile Core English ve 4 saati ise Streaming dersleri adı altında yapılmaktadır. Haftalık ders saatlerinin %70’inde  farklılaştırılmış öğretim (Differentiated Learning) metodu uygulanarak öğrencilerimiz dil becerilerine göre gruplandırılır ve farklı esnek öğrenme etkinliklerini yürütülür.

Drama, müzik, sanat, matematik, fen ve coğrafya dersleri  (Content Language through Integrated Learning) CLIL adını verdiğimiz yaklaşımla verilerek İngilizce derslerine entegre edilmiştir.

Öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmek ve İngilizce derslerini daha eğlenceli hale getirmek adına online okuma programları yürütülür. Dijital kütüphane platformu olan ve yüzlerce hikayeden oluşan Raz-Kids programı,  ana dili İngilizce olan öğrenciler için tasarlanmış olup İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerimizin okuduğunu anlama, dinleme, yazma becerilerini ve kelime bilgisini gelişimini hızlandırmaktadır. Öte yandan bu online okuma platformumuz farklılaştırılmış eğitim modeli uygulanmasına da olanak sağlayarak öğrencilerimizin İngilizce hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme stillerine göre derslerin dizayn edilmesine olanak sağlar. Diğer online programımız olan BrainPopEsl ise öğrencilerimizin kelime bilgisini ve dil yapılarını Oyunlaştırma (gamification) yoluyla arttırılmasına yardımcı olur. Bu derslerimiz okulumuz İnovasyon Merkezinde yürütülmektedir.

Öğrencilerimize  düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı vermek; onların, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim halinde olmalarına olanak sağlamak, kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları, Dünya gündemini oluşturan küresel konularla ilgili araştırma yaparak ve tartışarak çözüm önerileri geliştirecekleri,  Dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarına olanak sağlayan çeşitli ulusal ve uluslararası faaliyetler yürütülür. (Europe Day,  JMUN, Cambridge Science Festival, Space Camp, Silicon Valley Trip)