İnovasyon Merkezi

Kültür2000 Koleji İnovasyon Merkezi

Kültür2000 Koleji "STEM Eğitimi ve MAKER" uygulamalarının yer aldığı Kültür2000 İnovasyon Merkezi ile öğrencilerinin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yaratıcı fikirlerini geliştirmeyi ve onları ürüne dönüştürmeyi hedeflemektedir. İçinde bulunduğumuz İnovasyon çağı, bilim ve teknoloji ile şekillenmiş olup öğrencilere analitik düşünme sorgulama, tasarlama, üretme ve girişimcilik becerilerini geliştirme imkânı sunmaktır. Yeni ve çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde kullanmaya, kullandırmaya önem veren ve bunları etkin bir öğrenme aracı olarak gören Kültür2000 Koleji, öğrenme- öğretme sürecinde öğrencilerine inovatif bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yaratıcı ve yenilikçi bakış açısını kazandırmak için eğitim programı ve öğrenme ortamları güncellenerek, matematik bilim, teknoloji ve mühendisliği küçük yaşlardan başlayarak birbirine entegre bir şekilde öğrenebilecekleri Kültür2000 İnovasyon Merkezi kurulmuştur.