Fahamettin Akıngüç Matematik Yarışması

8.sınıf öğrencilerinin katılımıyla her yıl Ocak ayında  ;farklı  zeka sorularıyla Matematik dersine olumlu tutum geliştirmek , Sistemli düşünme alışkanlığı kazandırmak ve hayatın her alanında problem çözme beceri gelişimini sağlamak.amacıyla kurucumuz Fahamettin Akıngüç adına Matematik yarışması düzenlenir.