SEMEP

 

SEMEP , (Güney Doğu Akdeniz Çevre Projesi) UNESCO ve ilgili ülkelerin eğitim bakanlıkları tarafından 1995 yılından bu yana yürütülmektedir. SEMEP gönüllü bir çevre eğitimi çalışmasıdır. SEMEP önceliği yerel ve ulusal sorunlara yer verir fakat yerel, ulusal ve uluslararası her türde çalışma birliğini destekler. SEMEP bilgiyi doğrudan alıp aktarmayı değil bilgiyi keşfetmeyi temel alır. Yaşayarak öğrenme amaçlanır.

Kültür2000 Ortaokulu öğrencileri Unesco tarafından her sene düzenlenen Semep projesine katılım sağlamaktadırlar.