Portfolyo Sunumları

Kültür2000 Kolejinde geleneksel ölçme-değerlendirmenin yanında portfolyo değerlendirmesi uygulanır. Temel becerileri kazanmanın önemli olduğu anaokulundan 3.sınıf sonuna kadar olan süreçte öğrenci, gelişimini gösteren çalışmalarını portfolyo adı verilen ürün seçki dosyasında biriktirir ve belli aralıklarla öğretmen rehberliğinde kendisini değerlendirir. Öğrenci dönem boyunca yaptığı metin, sanat, el becerisi, fotoğraf ya da proje bazlı çalışmalarını portfolyo dosyasında biriktirerek yıl içinde kendisiyle ilgili değerlendirmelerini dönem sonunda ailesi ile de paylaşır.

Öğrencilerimiz portfolyo değerlendirmesiyle öğrenme sürecinin ve işlevinin kendi sorumluluğu olduğunun bilincine varır.