Bu Benim Eserim

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü'nce (EARGED) yürütülen, "Bu Benim Eserim" adıyla tanınan "Bilimsel ve Sanatsal Araştırmaları Teşvik Projesi" yarışmasında İstanbullu öğrenciler, dereceye girmek için çalışıyor.

Öğrencilerin yaratıcılığının geliştirilmesi, ezbere dayalı eğitim yerine deneysel eğitimin benimsenmesi, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanarak üreten, yorumlayan, sorgulayan ve araştırmacı bireyler haline gelmesini amaçlayan proje yarışması, "pilot bölge" seçilen İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da resmi ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim öğrencilerini kapsayan yarışmaya, "Fen Bilimleri", "Matematik", "Sosyal Bilimler", "Bilişim Teknolojileri", "Ortak Alanlar" ve "Güzel Sanatlar" alanlarında yaklaşık 2 bin 794 proje katılıyor.  Bu projelerden kabul edilenlerin yarışmada oluşturulan bilim kurulu da ödüle ve sergilenmeye değer projeleri sergiliyorlar.

Her yıl düzenlenen "Bilimsel ve Sanatsal Araştırmaları Teşvik Projesi" ne Kültür 2000 Ortaokulu öğrencileri; öğretmenleri rehberliğinde matematik ve fen bilimleri alanında hazırladıkları projeler ile katılmaktadırlar.