PDR Çalışmalarımız

Özel Kültür 2000 Koleji Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlanır. Rehberlik çalışmaları gelişimsel, önleyici, eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik alanlarında yürütülmektedir. Amaç çocuğun kendini tanıması, kabul etmesi ve geliştirmesidir

Okulumuzda öğrenci gelişimi sistematik bir şekilde izlenir; elde edilen bilgiler ilgili birimlere aktarılır. Bu çalışmalar okul rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri işbirliğinde koordineli bir şekilde yürütülür.
“Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” anlayışı yaklaşımda PDR hizmetlerine tüm çocukların gereksinimi vardır. Öğretmenler ve danışmanlar sürece birlikte katkı sağlar.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Öğrencilerle birlikte sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinlikler yoluyla, öğrencinin psiko-sosyal gelişimi hakkında nitelikli ve geçerli bilgilere sahip olma fırsatı yakalanır. Sınıf öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrasında öğrencilerle ilgili bilgiler, branş öğretmenleriyle paylaşılır. Uygulanan gelişim ve tanıma testleri ile öğrencinin gelişim düzeyi, kişilik yapısı ve aile ilişkileri hakkında bilgiler elde edilir. Bireysel takip ve görüşmeler yapılır. Sadece sorun yaşayan öğrencilerle uzun süreli bireysel görüşme yerine tüm öğrencilerin gelişimini hedef alan çalışmalara öncelik verilir

Grup rehberlik çalışmaları

Psikolojik Danışmanlarımız öğrencilerimize grup çalışmaları ve sınıf sunumları yaparak farklı gelişim alanlarındaki ihtiyaçların karşılanmasını ve yaşam becerilerini kazandırmayı hedefler.

İletişim
Akran İlişkileri
Farklılıklara Saygı
Akran Zorbalığı
Uygun Reddetme Davranışı- Hayır diyebilme
Stresle Başetme
Kendini ifade edebilme
Çalışma ve Öğrenme Becerileri
Öğrenme Stilleri
Hedef Belirleme ve Motivasyon
Karar verme
Planlama ve Organizasyon Becerisi
Problem Çözme Becerileri
Çatışma Çözme
Öfke Kontrolü
Güvenli İnternet Kullanımı
Olumsuz Duyguları Yönetebilme

Kişisel-Sosyal rehberlik etkinlikleri

Sınıf öğrencilerin sosyal ortamıdır. Sosyal ilişkilerin gelişimi, yakınlaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi toplumsal özelliklerin gelişimi için küçük grup etkinlikleri sınıflarda düzenli ve sistemli olarak yapılır Gelişimsel yaklaşımda rehber öğretmen öğrencilere destek veren danışman rolünde yer alır.

Mesleki rehberlik etkinlikleri

Ortaokul yılları öğrencilerin “meslekleri keşfetme ve araştırma” sürecidir. Bu süreçte öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıma, meslekleri tanıma ve kişisel nitelikleriyle mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurarak kendine uygun mesleği belirlemesine yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanır.

Oryantasyon Çalışmaları

Okula yeni başlayan sınıflarımız, aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Yeni gelen öğrencilerimize okulumuz, okuldaki etkinlikler, kulüpler, öğrenci meclisi, rehberlik servisi hakkında bilgi verilir. İhtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılayacağı ile ilgili açıklamalar yapılır. Fiziki yapı okul düzeni öğrencilerimiz için yeni fakat bilinmez ve yabancı değildir. Bu sebeple oryantasyon programımızın içeriği “büyüme, gelişim, sürecin getirdikleri, beklentiler, sorumluluklar ve motivasyon ”dur.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler düzenlenir.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda yapılan seminerlerdir. Çalışmalar PDR Birimi ve Program Geliştirme Birimi işbirliği yürütülür.