İkinci Yabancı Dil

Kültür2000 Ortaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği’ne aday üye olan Türkiye’nin dış ilişkilerini, ekonomik ve politik durumunu daha iyi kavrayabilmeleri için İngilizceye ek olarak ikinci bir yabancı dil öğrenirler.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kendi vatandaşlarının çok dilli olmasını, hatta kendi ana dillerinin yanı sıra ikinci bir yabancı dil konuşmalarını destekler. Avrupa Birliği Dil Politikasına paralel olarak Kültür2000 Koleji, öğrenciye 1. sınıfından itibaren Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden olan Almanca, İtalyanca veya İspanyolca dillerini de öğrenme fırsatı verir.

Erken yaşlarda iki veya ikiden daha fazla dil eğitimini yeterli düzeyde alan öğrenciler daha esnek ve daha yaratıcı olurlar.

Yabancı bir dil öğrenirken bir yandan da o ülkelerin tarihlerini, kültürlerini ve sosyal yapılarını öğrenirler. Bu da, dünyayla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlar ve uluslararası alanda potansiyel kariyerlerini, global bakış açılarını geliştirir.

Yabancı bir dil, düşünme yetisinde öğrencilerin daha esnek olmalarını, dile karşı daha duyarlı ve dinleme alanında daha iyi bir kulağa sahip olmalarını sağlar.

Diller, bilginin penceresi olduğundan, öğrenciler ne kadar çok dil öğrenirlerse,  global ekonomik yarış içerisinde o kadar iyi ayakta kalabilirler ve dünya ile iletişim kurabilmeleri için bir anahtar yakalayabilirler.

Öğrencilerimiz, ‘Avrupa Konseyi Ortak Dil kriterleri’ne göre 6. sınıfından itibaren sınavlara hazırlanırlar. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ‘ortak dil kriterleri’ uluslararası standartlarda,  öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma konularında her seviyeyi detaylı olarak gösteren bir uygulamadır.

Kültür2000 Ortaokulu öğrencilerinin 5.sınıftan başlamak üzere,  7.sınıfa kadar ulaşabilecekleri hedefler aşağıdaki gibidir:

5. sınıf:   A1.1

6. sınıf:   A1.2                       

7. sınıf:   A2                                                  

Bu bağlamda öğrencilerimiz, Alman Kültür Merkezi ve Siena Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerine uygun olan Goethe-Zertifikat ve CILS dil yeterlilik sınavlarına katılırlar.

Öğrencilerimiz okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört beceri alanında; bir program doğrultusunda ikinci yabancı dil eğitimi görürler. Öğrenciler, derslerde aktif bir şekilde videolar, sunumlar, oyunlar, şarkılar, dramalar, projeler, araştırmalar ile katılım gösterirler.

Kültür2000 Koleji öğrencilerimiz yabancı bir dil öğrenirken bir yandan da o ülkelerin tarihlerini, kültürlerini ve sosyal yapılarını öğrenirler. Her sene 2.yabancı dil bölümü olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

İtalyan Kültürü’nü daha yakından tanıtmak amacıyla her yıl geleneksel olarak Venedik Karnavalı ‘nı kutluyoruz. Venedik Karnaval’ı, Venedik’te 1094 yılından bu yana kutlanan, sınıfsal farkların eşitlenmesine dayalı ve birlikte eğlenebilmek amacını taşıyan köklü ve geleneksel bir kutlamadır. Karnaval’ın en önemli simgesi  “Maske”lerdir.  Görsel Sanatlar bölümümüzle disiplinler arası bir çalışma yürüterek “Venedik Karnavalı Maske Tasarım Yarışması” ve “Venedik Karnavalı Dansları” etkinliklerini ortaokulu İtalyanca dersi öğrencilerimizle hayata geçiriyoruz. Yarışmaya katılıp, derece alan öğrencilerimizi gerçek Venedik Karnaval maskesi ile ödüllendiriyoruz.

Aynı şekilde, Alman Kültürü’nü yakından tanıtmak amacıyla Fener Günü kutluyoruz. Öğrencilerimiz derslerde, Fener Günü’nü temsil eden fenerler hazırlanıyorlar. Amacımız, aynı zamanda kendilerinin yapmış olduğu fenerlerle ikinci yabancı dilde farklı kültürler arasında bağlantı kurmalarını, yabancı dil bilgilerini kullanarak o kültürel bilgiyi şarkıyla ifade etmelerini sağlamaktır. Almanca dersi öğrencilerimiz o günü coşkulu bir biçimde kutlarken ışık kirliliği sorununa da değinerek farkındalık kazanıyorlar.

Aynı doğrultuda, farklı lezzetleri ve gelenekleri takdir etmeyi öğrenmeleri amacıyla; öğrencilerimiz tarafından Europe Cuisine günü düzenlenir. Dünya Gıda Günü 16 Ekim’de Türkiye’de ve dünyada kutlanıyor. Bu prensip doğrultusunda, ortaokul İtalyanca, Almanca ve İspanyolca öğrencilerimizin hazırladığı İtalyan, Alman ve İspanyol kültürlerine özgü yemekler diğer öğrencilerimize ve öğretmenlerimize satışa sunuluyor. 2. Yabancı diller öğretmenleri tarafından hazırlanan kitapçıklarda yer alan İtalyanca, İspanyolca ve Almanca dilindeki kısa metinler öğrencilerin yabancı dillerini kullanarak alışveriş yapabilmelerine ve etkinlik boyunca farklı bir dilde iletişim kurmalarına yardımcı oluyorlar. Böylece hem İtalyanca, Almanca ve İspanyolca kültürlerini daha yakından tanıyabiliyorlar hem de yabancı dillerini gerçek hayata yönelik kullanma fırsatını elde ediyorlar. Etkinlikten elde edilen gelir LÖSEV gibi yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Örneğin, 2.yabancı diller Yazma yarışmaları, Mektup ve Afiş yarışmaları, Ülke Maket yarışmalarına katılım sağlıyoruz.  

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/? CEFR, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/prf_neu.html Alman Kültür Merkezi

http://www.unistrasi.it/2/531/2761/CILS_centre.htm Siena Üniversitesi CILS Merkezi

http://estambul.cervantes.es/tr/diplomalar/diplomalarin_bilgilsi.htm İstanbul Cervantes Enstitüsü