Geziler

Etkin öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere yıl içinde belirlenen temalarla ilişkili birçok gezi düzenlenir. Bu geziler çocukların gözlem yapma, veri toplama, bilgiye kendi kendine ulaşma, neden-sonuç ilişkileri kurma gibi zihinsel becerilerini geliştirir.