Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Küçük çocuklar öğrendiklerini çok farklı ve çeşitli şekillerde ortaya koyarlar. Ne bildiklerini ve neyi yapabildiklerini göstermedeki başarıları da içinde bulundukları ortama, günün hangi zamanında olduklarına, sorulan soruların niteliğine, içeriğe ne kadar aşina olduklarına ve yönergenin kendileri için ne kadar anlaşılabilir olduğuna bağlı olarak değişir. Çocuğun günün sadece belli bir zamanında sergilediği performansa bağımlı kalmamak için, Kültür Anaokullarında çeşitli ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılarak çocuğun öğrenmesi zaman içinde sürekli ölçülür. Kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri, bilmedikleri veya yapamadıklarına odaklanmak yerine, çocukların ne bildiklerini ve yapabildiklerini göstermelerini destekler niteliktedir. Çocukta gerçekleşen öğrenmeyi ölçmekte kullanılan ve mutlaka öğrenme hedeflerine dayandırılan yöntem ve teknikler arasında gözlemler, rubrikler ve portfolyo çalışmaları sayılabilir.