İngilizce Eğitimi

Anaokullarında yabancı dil çok önemli bir deneyimdir. Küçük öğrencilerin birçoğu İngilizce ile ilk defa anaokulunda karşılaşırlar. Kültür Anaokullarında rahat bir ortam, alanında yetkin öğretmenler ve donanımlı bir müfredat ile bu deneyim daha da ilgi çekici kılınır.

Kültür Anaokullarında İngilizce dil öğretimi anaokulu temel programı ile eşgüdümlü olarak yürütülür.İngilizce programı yaş gruplarına uygun etkinliklerle yarım gün olarak planlanmıştır. İngilizce eğitiminin hedefi çocuklarda ikinci dile yönelik sevgi ve merak yaratmak, bu dili kullanarak kendilerini ifade etmelerini sağlayacak temel becerilere kapsamlı bir zemin hazırlamak ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine alt yapı oluşturmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için birçok uygulamalı aktivite İngilizce olarak gerçekleştirilir. Çocuklar İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.