Atölyeler

Program her çocuğun farklı becerilerini keşfetmesini sağlayan, öğrendiklerini uygulama fırsatı veren zengin atölyelerle donatılmıştır. Çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, zihinleriyle keşfe çıkabilecekleri, oynarken öğrenebilecekleri ortamlar sağlamak için, günlük akış içerisinde Matematik, Fen ve Doğa, Hareket , Mutfak ve Drama atölyelerine yer verilir.