Eğitim Yaklaşımımızda Öne Çıkanlar

  • Bilimsel, özgün ve eklektik okul öncesi eğitimi programı,
  • Bilişsel gelişimin en önemli unsurlarından biri olan dil gelişimine özel yaklaşım, 
  • Kendiyle ve dünyayla barışık çocuklar için sosyal-duygusal gelişime yönelik programlar,
  • Her çocuğun farklı becerileri keşfetmesini sağlayan, öğrendiklerini uygulama fırsatı veren zengin atölyeler,
  • Her çocuğun farklı beceri, ilgi ve birikime sahip olduğunu bilerek, her çocuğun bilgiye farklı yollardan ulaşmasını sağlamak için uygulanan farklılaştırılmış eğitim,
  • Çocukların öğrenme, inceleme, araştırma, keşfetme güdülerini destekleyen, hem fiziksel açıdan hem de çocukların gelişimsel süreçlerine uygun eğitsel materyaller ve oyuncaklarla donatılmış öğrenme ortamları,
  • Her çocuğu kendi içinde takip eden ve kuruma bütün olarak yaklaşan ölçme değerlendirme sistemi,
  • Öğretmenin programı en iyi şekilde uygulamasını ve kendini geliştirmesini sağlayan düzenli eğitim süreci