Bilim

GLOBAL SOLUTIONS SUMMIT 2014

Avrupa Günü kutlamaları kapsamında 04.03.2014 tarihinde gerçekleşen 1.Global Solutions Summit’de (Küresel Çözümler Zirvesi) öğrencilerimiz bir Avrupa ülkesini temsil ederek delegeler olarak görev alarak; fikir alışverişi ve tartışma ortamlarında bulunma fırsatı yakalamışlardır. Temsil edilen Avrupa ülkesinin Immigration (Göç) konusu ile ilgili düşüncelerini ve çözüm yollarını tartışarak EN İYİ çözümün bulunduğu 2. Toplantı ise 27.03.2014 tarihinde gerçekleşmiştir. 22.04.2014 tarihinde gerçekleşen 3. Toplantıda ise tüm Avrupa üye ülke delegelerinin bir araya gelerek Dünya’daki göç sorunu için en iyi çözümü demokratik bir ortamda ve kapalı zarf usulü ile bulmaları hedeflenmiştir.

 

ASSAMBLY

2. ve 3. sınıflarımız 14 Mart 2014 tarihinde matematiğe ilgi uyandırmak amacı ile  “ Dünya  Pi Günü’ nü ” assambly  etkinliği kapsamında okul bahçesinde öğretmenleri ile  Pİ yazarak gerçekleştirdiler.