Fen Bilimleri

Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirir.                                                                           (Prof. Cahit Arf)

 

Fen bölümü olarak bu sözden yola çıkarak bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin ‘fen okuryazarı’ olarak yetişmesini amaçlıyoruz. 

Fen programı, çocukların doğal araştırma ve inceleme meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı tanımalarına, düşüncelerini açığa çıkarmalarına yardım eder. Öğretmenler çocuklarda doğuştan gelen ve çok kıymetli olan merak duygusunu; neden, nasıl ve niçin sorularını destekler ve fen eğitimini günlük yaşamın içine sokar. Öğrenciler yaparak, yaşayarak, doğal ve eğlenceli yollar ile fen eğitimi alır.                         

 

Fen okuryazarlığı kazanan öğrenciler;

* Araştırır-sorgular.

* Eleştirel düşünür.

* Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirir.

* Yaşam boyu öğrenen bireyler olur.

* Çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürür.

 

Fen okuryazarlığı için öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

* Fen bilgisi alanına merak duyma.

* Sorgulama, araştırma becerisi kazanma.

* Fen ve teknolojiyi kullanarak problem çözme becerisini geliştirme.                                                                          

* Hayal gücü geniş ve yeni düşüncelere açık olma.

* Sağlık ve çevre bilinci geliştirme.

* Kazanımları deney ve aktivitelerle öğrenmek için laboratuvar ve bilim merkezlerinden yararlanma.

* Bilimsel araştırma yapmaya ve yapılmış araştırmaları incelemeye istek duyma.

* Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirme.

* Aktif eğitim tekniklerini, bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanma.

Yıl boyunca yapılan  çalışmalarla, öğrencilerin fen  ve teknoloji dersine karşı ilgisi artırılır. Çeşitli etkinliklerle dersler desteklenir.

Laboratuvar çalışmaları: Fen bilgisi laboratuvarlarında müfredata uygun deneyler aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır.

Değerlendirmeler: Fen derslerinde öğrencilerin performansı sonuç ve süreç odaklı değerlendirilir. Haftalık olarak yapılan kazanım bazlı tarama sınavlarıyla öğrencilerin akademik gelişimi izlenir. Değerlendirmeler sonucuna göre eksik kazanımlar için check-up sınavları uygulanılarak tam öğrenme sağlanır.

Bilim şenliği ve proje yarışmaları etkinlikleri: Çevre okullardan gelen projeler sergilenir. Öğrenciler bilimsel proje hazırlama süreçleri hakkında fikir edinirler.   

Proje şenliği: Öğrencilerin yıl boyunca fen adına hazırladıkları projeler okul fuaye alanında sergilenir. Ortak alanlar yaratılarak bilgi paylaşımı sağlanır.

Sosyal sorumluluk projeleri: Öğrencilerin çevrelerine karşı bilinç düzeyleri artırılır, farkındalık sağlanır. Çevresel sorunlara karşı çözüm üretmeleri sağlanır.