Kayıt Kabul Koşulları

Kültür2000 Ortaokulu’nda ara sınıflara ve yeni kayıt, nakil sınavı ve psikolojik danışmanların mülakatı ile gerçekleştirilir.