Beden Eğitimi

Kültür2000 Ortaokulu, öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, bireysel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri anlayışıyla hizmet vermektedir.

 

5. sınıflar beden eğitimi dersi temel ilkeleri

 

 • Yer değiştirme hareketlerinin farklı uygulamalarını gösterme 
 • Dengeleme gerektiren hareketleri farklı hız ve seviyelerde uygulama 
 • Vücudun farklı bölümlerini ve farklı ekipmanları kullanarak nesne  kontrolü  gerektiren hareketleri yapma 
 • Birleştirilmiş hareket becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerde gösterme 
 • Temel jimnastik hareketlerini yapma 
 • Verilen ritim ve müziğe uygun dans adımlarını uygulama 
 • Oyun ve etkinliklerde kullanılan temel hareket kavramlarını açıklayabilme 
 • Oyun ve etkinliklerde zamanı etkili kullanmanın önemini öğrenme 
 • Oyun ve etkinliklerde işbirliğinin önemini kavrama 
 • Oyun ve etkinliklerde kaybetmeye ve kazanmaya ilişkin uygun davranışlar sergileme

6. sınıflar beden eğitimi dersi temel ilkeleri
 

 • Bireysel ve takım sporlarına hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde becerilerini sergileme
 • Öğrencinin seçtiği cimnastik serisini uygulama  
 • Öğrencinin seçtiği müziğe uyumlu farklı dans becerileri sergileme 
 • Halk danslarına özgü hareket becerileri sergileme 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde bireysel gelişimi için sorumluluk alma 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinlikler için kural ve yönergeler oluşturulmasına katkı sağlama 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde zamanı etkili kullanma 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterme

 

7. sınıflar beden eğitimi dersi temel ilkeleri
 

 • Bireysel ve takım sporlarına hazırlayıcı oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini artan bir doğrulukta sergileme 
 • Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde 
 • Hareket becerilerini artan bir doğrulukta sergileme 
 • Cimnastik serileri hazırlayarak uygulama 
 • Halk danslarına özgü hareket becerilerini artan bir doğrulukta sergileme 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde karşılaştığı problemlere çözümler üretme 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde sorumluluk alma 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde anlaşmazlıklara karşı iletişim yolları kullanma 
 • Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde liderlik becerileri gösterme 
 • Sporlara hazırlayıcı etkinliklerde bireysel farklılığı olanlarla çalışmaya istekli olma

 

8. sınıflar beden eğitimi dersi temel ilkeleri
 

 • Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirme  
 • Hazırladığı cimnastik serisini artan bir doğrulukta uygulama 
 • Belli bir konuda hazırladığı dans koreografisini sunma 
 • Diğer kültürlere ait geleneksel oyun ve halk danslarını uygulama 
 • Spor dallarına özgü kavramları açıklama  
 • Spor dallarına ait oyun kurallarını bilme  
 • Spor ve etkinlik ortamlarında bireysel sorumluluk alma  
 • Spor dallarında çeşitli iletişim yollarını etkili olarak kullanma 
 • Spor dallarında takım veya grup hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapma 
 • Adil oyun anlayışına uygun davranmayı alışkanlık haline getirme
 • Spor dallarına katılımı artıracak liderlik becerileri gösterme 
 • Katıldığı spor dallarında performansına yönelik öz değerlendirme yapma