Müzik

      “Hayatta musiki lazım değildir, çünkü hayat musikidir.

Musiki ile ilgisi olmayan yaratıklar insan değildir.

Eğer söz konusu olan insan hayatı ise müzik kesinlikle vardır.
Musiki, hayatın neş’esi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”


                                                    Mustafa Kemal ATATÜRK

KÜLTÜR2000 KOLEJİ MÜZİK BÖLÜMÜ

Felsefemiz : Müzik derslerinde öğrencinin sesini, kulağını ve zevkini eğitmek suretiyle müzik kültürü kazandırmak, yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yaparak kendine güven duygusu aşılamak, bu çalışmaları yaparken özgüvenlerini ve toplu müzik yapma alışkanlığını kazandırmaktır.

Amaçlarımız :

Müziğin özellikleri hakkında eleştirel düşünme ve değerlendirme becerileri geliştirebilen,

Geleneksel, çağdaş ve evrensel müzikleri tanıyabilen,

En az bir enstruman çalabilen,

Ses ve çalgı topluluklarına katılabilen,

Yaratıcı müzik çalışmaları yapabilen,

Sanata ve sanatçıya saygı duyan,

Bilinçli ve kaliteli bir müzik dinleyicisi olabilen gençler yetiştirebilmektir.

Okulumuzda, bu amaçlar doğrultusunda çocukta olan müzik yeteneği fark edilerek geliştirilmek ve keşfedilmek üzere çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır.

Temelde, öğrencilerin müziksel işitmelerini ve ritm algılarını geliştirmeyi, seslerini doğru kullanmayı ve çalgı çalmayı öğretmeyi hedefleyen bir sistem uygulanmaktadır.

Enstrüman eğitimi, müzik eğitiminin neredeyse vazgeçilmez bir parçasıdır. Okulda 4. sınıftan itibaren başlayan enstruman eğitimi, belirli becerilerin ve soyut düşünebilme becerisinin geliştirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle öğrenciler yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bedensel becerileri de göz önünde bulundurularak keman, gitar, perküsyon gibi enstrümanlara yönlendirilir.

Almış oldukları müzik eğitimi neticesinde öğrenciler okul orkestraları ve korolarda görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulur. Yapılan konserler, öğrencinin özgüveninin gelişmesi açısından da en önemli etkinliklerdendir.