Müzik

Müziksel zekâlarını müziksel işitme- okuma ve yazma yoluyla geliştirirler. Birlikte müzik yaparak sosyalleşir ve sorumluluk duygusu kazanırlar. Enstrümanların çalım teknikleri kullanım alanlarını bilirler ve müziği birebir uygulayarak yaşarlar. Sanatsal değerlere bakış açıları oldukça gelişir ve estetik duygusu kazanırlar.

 

Müzik Dersi Genel Amaçları;

 • Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda müzik ile ilgili bilgiler kazandırır.
 • Müziğin evrensel bir dil olduğunu kavrar.
 • Kültürler arası iletişimde müziğin rolünü ve önemini kavrar.
 • Müziği ve müzik dilini merak eden bireyler yetiştirir.
 • Öğrencileri müzikle yaşama hazırlar.
 • Kulak, ses ve çalgı eğitimi ile genel ve özel müzik yeteneğini keşfetmek, ortaya çıkarmak ve işlemek, okul öncesi müzik eğitiminin diğer amaçlarıdır.

 

Müzik Eğitimi

Müziksel algı ve yetenekleri doğrultusunda yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelidir. Öğrenciler müzik eğitimi etkinlikleri yolu ile;

Sesleri ayıt etme, enstrümanları tanıma ve her türlü müziksel yeteneklerini ortaya çıkarma şansına sahip olur, çevresindeki müzik aktivitelerine katılmaya istekli olur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır ve yaratıcılığı gelişir.

 

Kültür 2000 Kurumları'ndan mezun olan bir öğrenci,

 • Müziğe karşı beğenileri ve ilgileri artmıştır.
 • Estetik duyguları gelişmiştir.
 • Müziksel zekâları gelişmiştir.
 • Müzik etkinliklerine duyarlıdırlar, müzik etkinliklerini ve güncel müzik haberlerini takip ederler.
 • Enstrüman kullanabilirler.
 • Müzik terimlerini bilirler.
 • Müziksel kültürleri gelişmişlerdir.
 • Müzik tarihi ve örneklerini bilirler.
 • Geçmiş dönem bestecilerini tanırlar.
 • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.