Yabancı Dil

KÜLTÜR2000 KOLEJİ ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ OLARAK VİZYONUMUZ

Kültür2000 Koleji Ortaokulu’nda öğrencilerimizin İngilizce kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yoğun bir İngilizce programı uygulanır.

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda İngilizce Dil Eğitiminin Hedefleri Nelerdir?

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda öğrencilerimizin;

  • Yabancı dile karşı olumlu tutum ve ilgilerini arttırmaktır.
  • Dört dil becerisini (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) aynı anda geliştirmektir.
  • Kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamaktır.
  • Kültürel gelişimlerini hızlandırarak, kültürel farkındalık yaratmaktır.
  • Yaşam boyu sürecek yabancı dil öğrenme isteğini aşılamaktır.
  • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır.
  • Lisemizde IB- DP’ye  (Uluslararası Bakalorya – Diploma Programı) ya da yurt dışında eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken yeterli dil becerilerini kazandırmak en belirgin hedeflerimiz arasında yer alır.

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda Dil Öğretim Politika Ve Uygulamaları:

Okulumuz İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework For Language Learning) esas almaktadır. Bu doğrultuda hedefimiz öğrencilerimizi Ortaokulun sonunda B1 / B1+ düzeyine ulaştırmak ve Cambridge Üniversitesi ESOL sınavı olan PET (Preliminary English Test) başarı göstermelerini sağlamaktır.

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda İngilizce derslerinde en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılmaktadır. Sınıf ortamlarımızda öğrencilerimize bireysel, ikili ve grup çalışmaları yapabildikleri öğrenme ortamları yaratılmaktadır. Genellikle projeye dayalı öğrenme (Task-based Learning) ; öğrenci merkezli ve interaktif etkinliklere yer verilmektedir. Müfredata uygun olarak amaçlanan kazanımlara paralel olarak farklı öğrenme stilleri (Multiple Intelligence-Çoklu zeka) de derslere entegre edilmektedir. Farklılaştırılmış Öğretimde (Differentiated Learning) ise öğretmenlerimizin çeşitli esnek öğrenme etkinliklerini uygulayarak öğrencilerin yaş, beceri, ilgi alanları ve kültürel anlamdaki farklı özelliklerine hitap ettikleri çalışmalardan oluşur.

 

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda İngilizce dersleri ağırlıklı olarak uluslararası profesyonel öğretmenler ile yapılmaktadır. Ayrıca Türk İngilizce öğretmenleri de derslere girmektedir. İngilizce öğretmenlerimiz sınıf dışında da hedef dilde iletişim kurarak öğrencilerimize model olup, öğrencileri dil kullanımına teşvik ederler.

Kültür2000 Koleji Ortaokulu’nu bitiren öğrencilerimiz kendilerine sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdikleri takdirde Avrupa standartlarında B1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir. Buna göre:

Dinlediğini Anlamada: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir.

Okuduğunu Anlamada: Günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri, kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir.

Karşılıklı Konuşmada: İngilizce konuşulan bir ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (aile, hobi, iş, yolculuk, güncel olaylar…) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir.

Sözlü Anlatımda: Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerimi belirtebilir.

Yazılı Anlatım: Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.

Okutulan İngilizce ders kitaplarımız özenle seçilir;  diğer ülkelerden ilginç, gerçek hayattan alınan yaşam hikâyelerini içeren, öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda donanımlı olmalarına imkân sağlayan kitaplardır.

Öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmek ve İngilizce derslerini daha eğlenceli hale getirmek adına online okuma programları yürütülür. Dijital kütüphane platformu olan ve yüzlerce makaleden oluşan Achieve3000, Ana dili İngilizce olan öğrenciler için tasarlanmış olup İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerimizin okuduğunu anlama, dinleme, yazma becerilerini ve kelime bilgisini gelişimini hızlandırmaktadır. Öte yandan bu online okuma platformumuz farklılaştırılmış eğitim modeli uygulanmasına da olanak sağlayarak öğrencilerimizin İngilizce hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme stillerine göre derslerin dizayn edilmesine olanak sağlar.

Fiziksel aktiviteler, drama, müzik ve sanat dersleri, CLIL, İngilizce derslerinin tümüne entegre edilmiştir.

6.sınıftan itibaren öğrencilerimizi LGS sınavlarına hazırlamak ve çoktan seçmeli soru tiplerine alışmalarını sağlamak amacıyla devlet okulu İngilizce müfredatı da Okul müfredatımıza entegre edilmiştir. Düzenli olarak Deneme Sınavları (HDD) ve Konu Değerlendirme testlerimiz (KDT) uygulanmaktadır. 8.sınıfımızda bu çalışmaların yoğunluğu daha da artmaktadır.

Öğrencilerimizin ders dışında da İngilizce becerilerini geliştirebilmelerine imkan sağlamak ve mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dili kendilerine sunabilmek için İngilizce öğretmenlerinin eşliğinde yürütülen İngilizce tabanlı kulüplere (Cooking Club, Arts & Crafts, English Drama, JMUN)  katılmaları sağlanır.

Kültür2000 Koleji Ortaokulu’nda, öğrencilerimize düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı vermek; onların, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim halinde olmalarına olanak sağlamak, kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları, dünya gündemini oluşturan küresel konularla ilgili araştırma yaparak ve tartışarak çözüm önerileri geliştirecekleri,  dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarına olanak sağlayan çeşitli aktiviteler yürütülür. (Europe Day, JMUN)

Çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken ve programımızın gerisinde kalan öğrencilerimiz için ders dışında özel yardım çalışmaları (Remedial Classes); yaparak öğrenme sürecinde sorunlu öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar tüm sınıflarda afterschool programı kapsamında düzenli olarak yapılmaktadır.

Okulumuza dışarıdan gelen öğrencilerimize eğitim öğretim yılı başlamadan önce yoğun ve akademik yıl boyunca afterschool saatlerinde yabancı dil programlarımıza yetiştirme çalışmaları yapılmaktadır.