Sosyal Bilimler

Amacımız; öğrenciyi akademik-sosyal yönden hayata hazırlamak, analitik düşünebilen, aldığı eğitimi davranışlara dönüştürebilen, yaşadığı çevreyi tanıyan, milli ve manevi değerlerinin bilincinde olan, insan haklarına saygılı, barışçıl, yaşadığı çevreye duyarlı, düşünme ve sorgulama becerisi gelişmiş, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bir birey olarak yetiştirmektir.

Sosyal bilgiler eğitimi ile öğrenci…

Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirir
Demokrasiyi özümsemiş, insan haklarına saygılı birey olur
Toplumsal sorumluluk bilinci oluşur
Dünyanın coğrafi şartlarını, imkân ve kaynaklarını tanır
Yaşadığı toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını kavrar
Sorgulama becerilerini geliştirerek, dünyada ve içinde bulunduğu toplumda yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel olayları anlama ve yorumlama becerilerini geliştirir
Doğayı sevme ve koruma bilinci oluşur
Toplumsal olayları, tarihsel bakış açısıyla yorumlar
Sosyal alana özgü yöntem ve tekniklere günümüz teknolojisi ile yaklaşır
Üst eğitim programlarına giriş için akademik gelişimlerini tamamlar 
Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarını öğrenir
Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir
Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusu artar
Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması sağlanır ve bunların korunması bilinci yerleşir
Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğrenir
Türk tarihini her yönüyle öğrenir
Hem ülkemizi hem de dünyayı tanır
Demokratik yaşam kurallarını öğrenir
Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir
 İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavrar
Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğrenir

AKADEMİK – SEMEP

AKADEMİK – SOSYOKÜLTÜR              

Kültür2000 Koleji Sosyal Bilimler bölümü olarak öğrencilerimiz ile el ele verip bir ürün ortaya çıkardık ve bu ürünün adını “Sosyokültür” olarak taçlandırdık. Hazırladığımız dergimizin amacı, sosyal bilimler alanına dikkat çekmek ve bu alanda yapılan çalışmaların yalnızca bilgi ve kavramlardan oluşmadığını gerek çevre ve doğa bilincini gerekse milli ve evrensel kültürün tanınması ve benimsenmesi bakımından sosyal bilimlerinin farkını ve önemini ortaya koymaktır. Beşeri bilimler olarak da adlandırılan sosyal bilimlerin yalnızca bir ders olarak algılanmaması en önem vermemiz gereken yerdir. Bu dersi gören öğrenciler, önce insani değerlere sahip çıkıp sonrasında “Topluma ve düşünce hayatına nasıl katkı sağlayabilirim?” sorusuna cevap vermelidir.

KÜLTÜR 2000 KOLEJİ TARİHTE BUGÜN ÇALIŞMASI

Kültür2000 Koleji olarak okulumuzdaki tüm sınıfları kapsayacak şekilde her gün uyguladığımız bir projedir Tarihte Bugün. Bu proje hem okulumuzda ayaklı panolarımızda hem de okulumuza ait resmi sosyal medya hesaplarında hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle ulusal ve uluslararası bilgileri paylaştığımız bir çalışmadır. Bu sayede öğrencilerimiz hem kendi tarihinde hem de dünyada neler olmuş öğreniyor ve genel kültür seviyelerini arttırıyor