Sosyal Bilgiler

Amacımız; öğrenciyi akademik-sosyal yönden hayata hazırlamak, analitik düşünebilen, aldığı eğitimi davranışlara dönüştürebilen, yaşadığı çevreyi tanıyan, milli ve manevi değerlerinin bilincinde olan, insan haklarına saygılı, barışçıl, yaşadığı çevreye duyarlı, düşünme ve sorgulama becerisi gelişmiş, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bir birey olarak yetiştirmektir.

 

Sosyal bilgiler eğitimi ile öğrenci…

 • Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirir
 • Demokrasiyi özümsemiş, insan haklarına saygılı birey olur
 • Toplumsal sorumluluk bilinci oluşur
 • Dünyanın coğrafi şartlarını, imkân ve kaynaklarını tanır
 • Yaşadığı toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını kavrar
 • Sorgulama becerilerini geliştirerek, dünyada ve içinde bulunduğu toplumda yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel olayları anlama ve yorumlama becerilerini geliştirir
 • Doğayı sevme ve koruma bilinci oluşur
 • Toplumsal olayları, tarihsel bakış açısıyla yorumlar
 • Sosyal alana özgü yöntem ve tekniklere günümüz teknolojisi ile yaklaşır
 • Üst eğitim programlarına giriş için akademik gelişimlerini tamamlar 
 • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarını öğrenir
 • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir
 • Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusu artar
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması sağlanır ve bunların korunması bilinci yerleşir
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğrenir
 • Türk tarihini her yönüyle öğrenir
 • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanır
 • Demokratik yaşam kurallarını öğrenir
 • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir
 •  İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavrar
 • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğrenir