Türkçe

Ortaokul sürecini kapsayan 10-14 yaşları; öğrencinin hemen her yönde, hızla geliştiği, değiştiği ve şekillendiği bir dönemdir. Türkçe dersleri, öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla yapılandırılır. Türkçe Bölümü tarafından uygulanan öğretim yöntemleri, çağdaş gelişmeler içinde ele alınarak zenginleştirilir. Eğitimde görsel ve işitsel araçlar öğrenmenin kalıcılığını sağlama açısından çok önemlidir. Bu noktadan hareketle dersler işlenirken eğitim teknolojilerinin zengin içeriğinden yararlanılır.

A) Öğrenci ne kazanır?

Öğrenciler, ortaokul sonunda Türkçe dersi kapsamında aşağıda belirtilen çalışmaları yapmış bireyler olarak şu birikimlere sahip olur:

Ana dili etkin kullanmanın akademik ve entelektüel gelişimin önemli bir parçası olduğunun farkına varır.
Her öğrenci ana dili Türkçeyi sever, Türk dili ve kültürünün getirdiği başlıca birikimlere sahip olur.
Türkçeyi doğru kullanan öğrenciler, sözlü ve yazılı iletişimde başarılı olur.
Haftalık ders programlarında yer alan “okuma saati” nde Türk ve dünya edebiyatından yılda en az 6 eseri okur ve inceler.
Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimser, okuma zevk ve alışkanlığı kazanır.
Her öğrenci kendini çeşitli yazınsal türlerde (hikaye, masal, şiir vb.) ifade etme becerisi gösterir. Bu alandaki yarışmalara katılır.
Her öğrenci okuduğunu anlama, dinleme, konuşma ve dilbilgisi alanlarında donanımlı olur.
Günlük gazete okuma alışkanlığı kazanarak haber yazılarını dilin esaslarına bağlı kalarak eleştirme yeteneğine sahip olur.
Her öğrenci, kendisinin iyi bir medya okur-yazarı olduğunu bilir. Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, film, internet vb. araçları bilinçli ve yetkin olarak kullanmayı öğrenir.
Tiyatro kulübü öğrencileri yılda bir kez sahneledikleri oyunla bir toplumun üyeleri olarak sorumluluklarının ve rollerinin bilincine varır.
Her yıl en az iki tiyatro oyunu izler.
İstanbul’daki edebiyat müzelerinden en az ikisini gezer.
Ortaöğretime geçiş sınavlarında başarılı olabilmek için gerekli okuma, anlama ve dil bilgisi becerisini edinir.

B) Akademik kazanımlar

MEB kazanımları temel alınarak Türkçe dersi kazanımları belirlenir ve dersler bu doğrultuda işlenir. Öğrenciler aşağıda kazanımları edinirler:

1. Edebi metinlerin içeriğini, yapısını, anlamını ve önemini anlar ve yorum yapar.

2. Yazılı ve görsel metinler hakkında duygularını ve düşüncelerini eleştirel değerlendirmeler yaparak açıklar.

3. Dil bilimsel araçları kullanarak uygun metinleri karşılaştırır ve türler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.

4. Hayatın her alanında ve döneminde bağımsız, duyarlı ve yetkin bir okur haline gelir.

5. Sözlü ve yazılı olarak bir düzen içinde fikirlerini sunar, örneklerle düşüncesini destekler.

6. Değişik metin türleriyle ilgili sağlam paragraflar oluşturur ve paragraflar arasında iyi geçişler sağlar.

7. Düşüncelerini geliştirip destekleyebilmek için uygun eleştiri yöntemleri kullanır.

8. Duygularını amaca ve dinleyici kitlesine uygun dil kullanarak yazılı ve sözlü olarak açık ve anlaşılır bir şekilde anlatır.

9. Sorgulayıcı dinleme, okuma, yazma becerileriyle ikna edici bir üslup geliştirir.

10. Uygun kelime dağarcığı ve kalıplaşmış sözler kullanır.

11. Yazım kurallarına tam olarak uyup noktalama işaretlerini bilinçli kullanır.