Matematik

İnsanların doğuştan getirdiği düşünme yeteneğini geliştirmek matematiğin amacıdır. Matematik dersleri bu gelişmeyi sağlamak için, öğrenciye bilgiler kazandırarak karşılaşacağı olay ve problemlerde inceleme, araştırma karşılaştırma yaptırarak, düzenli ve dikkatli olmasını, mantıklı düşünmesini ve her konuda doğruyu bulmasını sağlar.

Problemleri çözerken değişik bağlantıları bulmak insana heyecan verir. Böylece yeni şeyler bulma arzusu doğurur.  Bütün bilimlerin doğması ve gelişmesi insandaki bu arzudan doğmuş, bu da matematik yardımıyla olmuştur. Bu sebeple matematiğin uygulanmadığı hiçbir teknik alan yoktur.  Matematik öğretimi bütün dünya ülkelerinde özel bir önem ve önceliğe sahiptir.

Ortaokul matematik dersi öğretim programı, öğrencilerin yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlar.

Kültür2000 Ortaokulu’nda matematik dersleri yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği olarak değil, tüm bunları da kapsayan düşünce ve sonuçlama sisteminin kurulabilmesi amacıyla işlenir.

Temel bilgiler gözlem ve araştırma gerektiren proje ve performans görevleriyle desteklenir, öğrenciler matematikte daha çok genel bir düşüncenin içinde özel gerçekleri ortaya çıkarmanın önemini kavrarlar.

Matematik dersinin öğrenilmesinde öğretmenler, değişik yetenek ve bireysel farklılıklara sahip öğrencilerin konuları ve örnekleri incelemelerinde, araştırmalarında, kendi çözüm yollarını geliştirmelerinde, fikirlerini arkadaşları ile paylaşmalarında ve problemlerini bir çözüme ulaştırmalarında yardımcı olur ve önderlik ederler.

Bölüm amaçları

Öğrencilerimize,

• Problem çözme

• Analitik düşünme

• Eleştirel düşünme

• Teknolojiyi kullanma

• Disiplinler arası ilişki kurma becerilerini geliştirmeleri konusunda rehberlik etmektir.

Ortaokul 5-8. sınıf matematik müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı’nın tasarladığı matematik müfredatıdır. 5-8. sınıfların matematik dersi ile ilgili her türlü bilgi ve içeriğe okulumuzun sanal öğrenme ortamı olan CATS ve k12net’ten ulaşabilirsiniz.

Matematik bölümü 5-8 seviyesinde, öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda hem sonuç hem de süreç odaklı ölçme araçları (sınavlar, sınıf içi değerlendirmeler, projeler, performans görevleri, portfolyolar ve derse katılım…) kullanılır.

Bölüm, ders yılı boyunca öğrencilere ulusal ve uluslararası matematik sınavlarına katılma olanağı sunar, uluslararası sınavlarda öğrencilerin yalnızca matematik değil İngilizce yeterlilikleri de ölçülür. Sınava katılan öğrenciler kendilerini ve okullarını, dünya genelindeki öğrencilerle ve okullarla karşılaştırma olanağı bulur.