Kayıt Kabul Koşulları

1.2.3.ve 4. sınıflar için öğrencinin okula kabulü;

*Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği doğum yılına göre,

*Aile ve öğrenciyle yapılan tanıma çalışması ile gerçekleştirilir.