Beden Eğitimi

Kültür2000 İlkokulu beden eğitimi, oyun ve fiziki etkinliklerle öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılmayı hedeflemektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikleri düzenlerken amaç, her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir.

Derslerimizde gözlemlediğimiz öğrencilerimiz, yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımız için oluşturulan yarışmacı gruplarımızda görev alır. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek ise en büyük hedefimizdir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Amacı 

Dersin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile yaşamları boyunca kullanacaklar temel  hareketleri,  aktif  ve sağlıklı  yaşam  becerilerini,  kavramları  ve stratejileri  ile  birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.

1. sınıflar oyun ve fiziki etkinlikler dersinin temel ilkeleri
 

 • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma

 • Adil oyun oynama

 • Grupla çalışma

 • İletişim kurma ve gözlem yapma

 • Hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirme

 • Sekmeler, galoplar, koşular

 • Küçük nesneleri atma ve atlama

 • Dengeli yürüme ve dönme

 • Yuvarlanma ve öne takla

 • Top atma–tutma–vurma

2. sınıflar oyun ve fiziki etkinlikler dersinin temel ilkeleri 

 • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma

 • Adil oyun oynama

 • Grupla çalışma

 • İletişim kurma ve gözlem yapma

 • Hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirme

 • Sekmeler, galoplar, koşular

 • Küçük nesneleri atma ve atlama

 • Dengeli yürüme ve dönme

 • Yuvarlanma ve öne ve geriye takla

 • Top atma–tutma–vurma

 • Takım sporları ile ilgili çalışmalara başlama

 • Hafif tempo hız ve kuvvet çalışmaları

3. sınıflar beden eğitimi dersi temel ilkeleri
 

 • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma

 • Planlama ve strateji geliştirme

 • Grupla çalışma ve grubun güvenliğini sağlama

 • Bireysel farklılıklara saygı gösterme

 • İşbirliği yapabilme

 • Adil oyun oynama ve sorunları çözebilme

 • Kendi kültürü ile farklı kültürleri tanıma ve saygı gösterme tutumlarını geliştirme

 • Kurallı takım oyunları (basketbol, voleybol, hentbol, futbol)

 • Cimnastik çalışmaları

 • Stafet parkur çalışmaları

 • Koordinasyon ve hız geliştirici çalışmalar

4. sınıflar beden eğitimi dersi temel ilkeleri
 

 • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma

 • Planlama ve strateji geliştirme

 • Grupla çalışma ve grubun güvenliğini sağlama

 • Bireysel farklılıklara saygı gösterme

 • İşbirliği yapabilme

 • Adil oyun oynama ve sorunları çözebilme

 • Kurallı takım oyunları (basketbol, voleybol, hentbol, futbol)

 • Cimnastik çalışmaları

 • Stafet parkur çalışmaları

 • Koordinasyon ve hız geliştirici çalışmalar