Müzik

KÜLTÜR 2000 KOLEJİ'nde öğrencilerimizin tümüne evrensel müzik kültürü kazandırılmaya çalışılır. Müzik derslerimizde kuramsal bilgileri öğretmenin yanı sıra, öğrencilerimizin her birinin okulumuzdan mezun olmadan önce en az bir müzik aleti çalabilmesi hedeflenmektedir.

Amaç öğrencilerin kendini ifade edebilen ve yapılan etkinliklerde sosyal paylaşımda bulunabilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilere hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkartan drama çalışmaları yaptırılır. Bununla birlikte orff çalışmaları ilkokul müzik derslerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin orff çalgılarının tamamı ile çalışması ve bunlara en azından oyunlara eşlik edecek kadar hakim olması sağlanır. Bunun yanında müzik teorisi bilgisi de bu düzeye indirgenerek, akademik olmayan bir dille öğrenciye, gerekli olduğu ölçüde aktarılır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde orff çalışmaları, ritim grubu çalışmalarıdır. Ancak bunu ritim çalışmasından ayıran özellik; dans ve dramanın işin içine girmesidir. Öğrencinin etkinlikte mutlaka aktif rol alması sağlanır.

İlköğretim 1. sınıftan itibaren nota  eğitimi başlamaktadır. Okulumuzda öğrencilerin milli müzik kültüründen eserleri, Türk bestecileri ve eserlerini, batı müziği bestecilerini ve eserlerini dinleyip, okuyabileceği panolar ve müzik dinletileri yapılmaktadır. Müziğe olan duyarlılığı ve çalışma isteği yüksek olan öğrencilerle yabancı dil koroları ve çok sesli korolar kurulmaktadır. Öğrenciler 4. Sınıftan itibaren yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bedensel becerileri de göz önünde bulundurularak keman, gitar, perküsyon gibi enstrümanlara yönlendirilir. Bu çalışmalar özel gün ve haftalarda sergilenmektedir.