Müzik

Öğrenciler müzik derslerinde müziksel zekâlarını ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirir. Birlikte müzik yaparak sosyalleşir ve sorumluluk duygusu kazanır. Enstrümanları yakından keşfeder ve müziği birebir uygulayarak yaşar. Sanatsal değerlere ilişkin bir bakış açısı kazanır.

Genel amaçlar

 • Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda müzik ile ilgili bilgileri kazandırabilmek.

 • Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilmek.

 • Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilmek.

 • Bireysel ürünler üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebilmek.

 • Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına imkân tanıyabilmek.

 • Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk ve işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmek.

 • Öğrencinin sanatsal yaratma hazzını duymasını ve sanatçıyı takdir etmesini sağlayabilmek.

  Müzik eğitimi

  Müziksel algı ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerin yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelidir. Öğrenciler müzik eğitimi etkinlikleri yolu ile sesleri ayırt etme, enstrümanları tanıma ve her türlü müziksel yeteneklerini ortaya çıkarma şansına sahip olur, çevrelerindeki müzik aktivitelerine katılmaya isteği kazanarak, soyut kavramları algılamaları kolaylaşır ve yaratıcılıkları gelişir.

  Kültür2000 Eğitim Kurumları’ndan mezun olan bir öğrencinin,

 • Müziğe karşı beğenileri ve ilgileri artmıştır.

 • Estetik duyguları gelişmiştir.

 • Müziksel zekâları gelişmiştir.

 • Müzik etkinliklerine duyarlıdırlar, müzik etkinliklerini ve güncel müzik haberlerini takip ederler.

 • Enstrüman kullanabilirler.

 • Müzik terimlerini bilirler.

 • Müzik kültürleri gelişmiştir.

 • Müzik tarihini ve örneklerini bilirler.

 • Geçmiş dönem bestecilerini tanırlar.

 • Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.