Satranç

Satranç dersi öğrencilerin;

Dikkatini bir konu üzerinde toplamasını ve sabırlı olmasını öğretir.

Başkalarına karşı saygılı ve anlayışlı olmasını sağlar.

Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavramasını sağlar.

Süratli ve doğru düşünebilmesine yardımcı olur, olayları daha doğru yorumlama yeteneğini geliştirir.

Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

Kendine güven duygusunun gelişmesine yardımcı olur.

Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp, kavranmasına yardımcı olur.

Araştırmacı, yaratıcı, üretken olmasını ve bilginin önemini kavramasını sağlar.

Başarıyı ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla elde edebileceğini öğrenir.

Her ne koşulda olursa olsun mücadele etmeyi öğrenir.

Başarılardan mutluluk duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir. Kazanmanın değerini anlar.

Yepyeni hedefler belirleyip bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.

Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir şekilde bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.