Yabancı Dil

BILINGUAL EDUCATION SYSTEM - ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Kültür 2000 Koleji İlkokulu 1. 2. ve 3. sınıflarımızda İngilizce Öğretim programı; Bilingual Education System - Çift Dilli Eğitim Sistemi üzerine kurulmuştur. Bu doğrultuda öğrencilerimizin İngilizce sözlü iletişim becerilerini en üst düzeye çıkarmak asıl amaçtır. Bu eğitim sisteminde iki öğretmenin eş zamanlı ve birbirinin devamı niteliğinde hazırlanan beceri temelli etkinliklerle zenginleştirilen öğrenme ortamlarını deneyimleyen öğrencilerimiz, etkili iletişim ve bireysel gelişim olanaklarının sunulduğu bir sürece dahil olmaktadır.

BILINGUAL EDUCATION SYSTEM - ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ’NİN genel amacı nedir?

Bilingual Education System - Çift Dilli Eğitim Sistemi’nin genel amacı öğrencilerimizin yabancı dili doğal yoldan edinmesini sağlamak ve onlara düşünme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatını vermektir. İngilizcenin sadece bir ders olarak değil yaşamın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir.

BILINGUAL EDUCATION SYSTEM - ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ  hangi branşlar ile paralel olarak yürütülür?

Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik, Kodlama ve Matematik derslerinde branş öğretmeni ile birlikte bir İngilizce öğretmeninin de bulunduğu çift dilli eğitim ortamlarımızda öğrencilerimizin ikinci bir dili öğrenmenin zorunluluktan çok doğal ve keyifli olduğunu fark etmelerini ve sürekli duydukları yabancı dili içselleştirmeleri sağlanır. 

Bu sistem ile öğrencilerimize öğrendikleri yabancı dil olan İngilizceyi birçok farklı doğal akış içerisinde kullanma ve uygulama şansı tanınır ve öğrenmekte oldukları dili özgüvenle kullanmaya da yönlendirilirler.

BILINGUAL EDUCATION SYSTEM - ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ kapsamında yabancı dil dersinin haftalık yüzdesi ne kadardır?

Kültür 2000 İlkokulu  Bilingual Education System - Çift Dilli Eğitim Sistemimiz doğrultusunda haftalık İngilizce ders saatimiz toplam ders saatinin %50’sini oluşturmaktadır.

BILINGUAL EDUCATION SYSTEM - ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ’NİN öğrencilere kazandırdıkları nelerdir?

Bilingual Education System - Çift Dilli Eğitim Sistemi ile öğrencilerimiz;

 • Kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak öğrenirler.
 • İki farklı düşünme biçimi geliştirirler.
 • Öğrenme sürecini bütünsel olarak algılarlar.
 • Her iki dilin de özelliklerini erken yaşta kavrayabilirler.
 • Soyut kavramları daha çabuk kavrayabilirler.
 • Her iki dilde düşünebilme becerileri geliştirebilirler. Buna paralel olarak dikkat dağılmasının minimum düzeye indirgenebilir ve aynı anda birden fazla işe kolayca odaklanabilme yeteneği gelişir.
 • Bilgiyi daha uzun süreli bellekte tutabilme yeteneğini geliştirir.

BILINGUAL EDUCATION SYSTEM - ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ ile yetişen öğrencilerimizde gözlemlenen yansımalar nelerdir?

 • Anaokuluna Kültür2000 Kolejinde başlayan bir öğrenci, 6 yıl boyunca dahil olduğu Bilingual Education System - Çift Dilli Eğitim Sistemimiz ile 4. sınıfa geldiğinde, İngilizceyi ana dili düzeyinde konuşabilme yeteneğine ulaşır.
 • Öğrenmekte oldukları her iki dilin özelliklerini kavramışlardır.
 • Erken yaşta doğru aksana ulaşmışlardır.
 • Öğrendikleri dillerin kültürlerini kavramış ve olumlu tutum geliştirmişlerdir.

Kültür 2000 İlkokulu Bilingual Education System - Çift Dilli Eğitim Sistemimiz ile öğrencilerimiz kendilerini sadece ana dillerinde değil öğrendikleri yabancı dilde de özgüvenle ifade ederek, ilkokulun ilk yıllarından itibaren günlük hayatlarında iki dili birden kullanan "İki Dilli / Bilingual" dünya vatandaşları olarak yetiştirilirler.