Matematik

Matematik derslerinin amacı; öğrencilerin, yaşamlarında gerekli olan akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, matematiği günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.

Kültür2000 Koleji İlkokulu’nda,  “matematik tüm yaşamdır” prensibinden yola çıkarak farklı öğrenme stilleriyle matematik eğitimi verilir. Derslerde matematiğin bir disiplin, düşünce biçimi, mantıksal bir sistem olduğunu kavratıcı etkinlikler yapılır. Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirme amacı çerçevesinde en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır. Bunun için matematik dersi pek çok farklı alanla ilişkilendirilerek, müzik-mizah-karikatür ve sanatla iç içe olduğu uygulanan etkinliklerle fark ettirilerek işlenir.

Tüm dersleri planlarken neden matematiksel kavramlara ihtiyacımız olduğu düşünülerek yapılandırılır. Derslerde somut materyal kullanıp gerçeğe yakın deneyimler yaşayarak matematiksel kavramlar hakkında sezgi oluşturmaları ön planda tutulur. Öğrenciler bu deneyimler sonucunda kendi kendilerine sonuç çıkartıp genelleme yapar. Ardından hem sınıf içinde hem de ev çalışmalarında yine çok tekrardan kaçınarak düşünmeye yönelik problemlerle desteklenir.

İlkokul 1-4. sınıf matematik dersleri, “somuttan soyuta bir yolculuk” gibi düşünülüp çalışmalar bu yönde planlanır. Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği soyut kavramları somutlaştırmaya yardım eden materyaller ve etkinlikler ile ders içerikleri zenginleştirilir. Matematiğin dersten öte yaşamın içinde olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılan örnekler günlük yaşamla ilişkilendirilir. Öğrencilerin merak ve keşfetme çabalarının desteklenmesi amacıyla akıllı tahta, interaktif uygulamalar, sayı blokları, kesir takımları, tangramlar,  grafikler, üç boyutlu materyaller, ders materyalleri kullanılır.

Derslerde kullanılan grup çalışmaları, farklılaştırma teknikleri,  öğrencilerin, ezbercilik yerine anlama ve kavramaya yönelik öğrenmeyi gerçekleştirmelerini sağlar. Öğrenciler aldıkları matematik eğitimi sayesinde gerçekleri oldukları gibi kabullenmek yerine ispatlayarak ve sorgulayarak, eleştirel düşünce becerisini kazanırlar.

İlkokul 1-4. sınıfların matematik dersi ile ilgili her türlü bilgi ve içeriğe okulun sanal öğrenme ortamı olan Cats ve k12net’den ulaşılabilir.