Yaz Spor Okulu

Kültür2000 yaz okulları, çocuklara spor ya da aktiviteler aracılığıyla yeni beceriler kazanmaları ve kendine olan güveni pekiştirmesine yardımcı olarak, aynı ortamda yaşayarak, birbirlerinden olumlu yönde etkilenmeleri ve arkadaş olmalarına katkı sağlamaktadır.

Yaz okulunda uzman öğreticiler nezaretinde çocuklara öğretilen beceri, sorumluluk duygusu ve kendilerine olan cesaret ve özgüveni kazanmalarına yardımcı olurken, ayrıca sporların takım halinde olması, çoğulcu aktivitelerin, bireysel faaliyetlerle birleşmesi de çocuk gelişimini pozitif yönde etkileyen sayısız faydalar sunar.

Yaz okulu çocuklara; kendi kabiliyet ve ilgi alanlarını sağlayarak, onları hem takım içerisinde hem de bireysel olarak çalışabilecek duruma getirmek, onların paylaşımcı, yaratıcı, maceracı, keşfedici ve araştırmacı ruhlarını bulup geliştirmek, kendilerine olan cesaretlerini ve öz güvenlerini artırmak öncelikli hedeflerdir.

Yaz okulu çalışmalarında; yabancı dil eğitimi, el becerisi geliştirici çalışmalar, yaş guruplarına göre sınıf içi uygulamalar, satranç, yüzme, basketbol, voleybol, futbol, tenis, floorball, dizilim sporu (speedsatck), softball, pop corn faaliyetleri ile öğrenciler güzel bir tatil dönemi geçirir.