Beden Eğitimi

Kültür2000 Fen Lisesi, genel eğitim ve öğretim yapısının önemli bir parçası olan beden eğitimi ve sporun faaliyetlerinin temel amacı, öğrencilerin fiziksel etkinlikleri yani hareketler yoluyla eğitim ve öğretimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

Günümüzde hızlı, teknolojik gelişmelerle birlikte, beden eğitimi ve sporun insan yaşamındaki önemi gün geçtikçe artmış ve eğitimin insanlara kazandırabileceği önemli bir disiplin haline gelmiştir. 
Beden eğitimi ve spor, bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlayan bir bilim dalıdır. Eğitim, beden eğitimi ve sporun en önemli boyutlarından biridir. Beden eğitimi ve spor aktiviteleri bu boyutuyla ele alındığında iki şekilde değerlendirilmesi gerekir. "Spor için eğitim" ve "eğitim için spor". Spor için eğitimde; spor bir amaçtır. Sportif performansın en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır. 

Beden eğitimi dersinin genel ilke ve amaçları;

  • Eğitim tüm organizmayı içerir. Zihin–beden bütünlüğü eğitimin temel felsefesini oluşturur.
  • Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu eğitimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.
  • Beden eğitimi etkinlikleri büyüme ve gelişme için temeldir. İnsan organizmasının optimum gelişmesi, büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinliklere bağlıdır.
  • Beden eğitimi, serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur.
  • Beden eğitimi kendini ifade etme ve yaratıcılık olanakları sağlar.
  • Beden eğitimi, duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar.
  • Psikomotor becerileri geliştirir.
  • Beden eğitimi, karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar, bağlılık, grup etkileşimi, oyun ve spor branşlarında görülen özelliklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine katkısı vardır. Takım arkadaşlarına, rakibe uyum, toplumsal uyumun sağlanmasında etkili olur.
  • Beden eğitimi, bireyin gereksinimlerine dayanır. Hareket, en temel gereksinme kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Durağan modern yaşam, bu bağlamda beden eğitimini daha da önemli kılar.
  • Öğrenci yeteneği ve istekleri doğrultusunda sportif performans eğitimine yönlendirilir.