Görsel Sanatlar

Dersin hedefleri

 • Öğrenciler yapılan resim, asamblaj, kolaj, reprodüksiyon gibi çalışmalarla teknik ve tasarım bilgilerini artırır.
 • Çalışma süresince ve ortaya çıkartılan iş sonucunda yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olunur.
 • Sanatın diğer meslek dallarıyla ilişkisini ve yaşamdaki önemini kavramaları sağlanır.
 • Ortaya çıkarttıkları çalışmalarını sergileyerek, dış dünyayla paylaşarak özgüvenlerini artırmalarında yardımcı olunur.
 • Emeğe ve farklı fikirlere saygı gösteren bireyler olmaları sağlanır.

Dersin genel kazanımları

 • Öğrencinin teknik bilgisi artar.
 • Yeteneğinin farkına varır.
 • Sanatın yaşamın pek çok alanında etkili olduğunu anlar.
 • Müze bilinci oluşur ve eserlere farklı gözle bakmayı öğrenir.
 • Özgüveni artar.
 • Farklı düşüncelere açık ve saygılı bir birey olur.

Kullanılan yöntemler neler? Değerlendirme ve pekiştirme nasıl yapılıyor?

 • Konu anlatımıyla öğrenci bilgilendirilir.
 • Soru-cevap ve örnek olay incelemesi yöntemleriyle konular pekiştirilir.
 • Tartışma yöntemiyle farklı bakış açıları ortaya konur.
 • Yaptırılan projelerle öğrencilerin teknik becerileri artırılıp sorumluluk hisleri geliştirilir.
 • Örnek gösterip yaptırma yöntemiyle öğrenciye pratik yapma olanağı sağlanır.
 • Öğrenci gezi ve gözlem yaparak sanatın diğer dallarla (tarih, edebiyat, çevre vb.) iç içe olduğunu fark eder.