Yabancı Dil (II.Yabancı Dil)

Kültür2000 Fen Lisesi uluslararasılık, evrensellik ve yaşam boyu öğrenim ilkeleri doğrultusunda hazırlanan İngilizce programı dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmayı hedefler. 2011-2012 Ders yılında Kültür2000 Okullar grubuna katılan  Fen Lisesi geleceğin bilim insanlarını yetiştirme bilinci ile bilim dili olan İngilizce eğitimine ağırlık vermiştir. Kültür2000 Fen Lisesi öğrencileri soran ,sorgulayan ,araştıran  ve öğrenen bireyler olarak edindiği yabancı dil becerilerini disiplinler arası çalışmalarda etkin ve yetkin kullanabilir ve bunun yanında  ulusal ve uluslararası platformlarda bilginin getirdiği özgüven  doğru ve akıcı  İngilizce ile kendini ifade eder. Haftada 10 ders saatinin 5 ders saati uluslararası öğretmenlerin uyguladığı yoğun program ile sürdürülür. 11. Sınıfta uluslararası standart dil sınavlarına IELTS –TOEFL girmeleri ile tamamlanır.

İngilizce Bölümünün Amaçları

 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini teknoloji eğitim araçlarını kullanarak öğrencilerin dil edinimlerini sağlamak ve doğru ve akıcı olarak  kullanmalarını sağlar,
 • Öğrencilerimize araştırma ve sunum teknikleri eğitimi ile günlük yaşamla bağıntılı proje çalışmalarında edinilen dili kullanmalarını ve  yaşam boyu öğrenen ve gelişen bireyler olmalarını sağlar,  
 • Akademik dürüstlük bilinci ile özgün ürün yaratma becerilerini geliştirir,
 • Dünya Edebiyatı örneklerini inceleme ve analiz çalışmaları ile  içselleştirme becerisini kazandırmak, kültürel birikim oluşturur,
 • Kendi kültürünü ve  farklı kültürleri edebi, bilimsel ve tarihsel metinler kullanarak tanımalarını sağlar ;farklı kültürlere saygılı bakış açısı kazandırır,
 • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirir,
 • Haklar ve sorumluluklar bilinci ile öz disiplin kazandırır, saygı temelli, tartışılabilen bireyi geliştiren öğrenme ortamı hazırlar,
 • Akademik metin,hikaye ve şiir yazabilme becerilerini geliştirecek öğrenim ortamının sağlar,
 • Edinilen yabancı dilin uluslararası geçerliliği olan standard sınavlarla objektif olarak değerlendirir,

              9.sınıf – Cambridge Preliminary Test (PET)

             10.sınıf  – Cambridge First Certificate of English (FCE)

             11.sınıf – TOEFL veya IELTS (zorunludur)

İngilizce Dersi Kültür Politikası

Liseden mezun olan öğrencilerimiz

 • Yabancı dil ile eğitim yapan Yüksek Öğrenim programlarında dersi takip edebilecek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olurlar.
 • Farklı ülkelerin kültürleri ile ilgili fikir sahibi olur ve tartışma ortamlarında kendilerini akıcı bir şekilde ifade ederler.
 • Edebi bir metni, yazıldığı dönemin tarihsel örgüsü , ekonomik şartları ve yazarın kişiliği dahil olmak üzere araştırır, büyük resmi görmeyi ama detayları da incelemeyi öğrenmiş olarak mezun olur. 
 • Lise öğrenim yaşamı boyunca her yıl en az iki uluslararası yarışmaya katılmış, dünya sorunlarına karşı farkındalığı gelişmiş ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu sorunlara çözüm için en azından kendi okul toplumunda katkıda bulunmuş olur.
 • Her sınıf seviyesinde her dönem sonu olmak üzere iki sunum hazırlamış ve sunmuş,  araştırma tezi hazırlamış, yaratıcı yazma becerilerini kullanarak hikayeler yazmış olur.
 • Klasik ve çağdaş eserlerden örnekler okumuş ve okuma alışkanlığını kazanmış olur.
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilirler. (hikaye , rapor, makale gibi).
 • İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılmış ve becerileri kazanmış olurlar.
 • Akademik veya günlük yaşamla ilgili İngilizce yayınları ve medya araçlarını anlama, takip edebilme ve yorumlama becerisine sahip olur.

Kültür2000 Fen Lisesi’nde İngilizce eğitiminin ilkeleri ve hedefleri

 • Kültür2000 Fen Lisesi uluslararasılık, evrensellik ve  yaşam boyu öğrenim  ilkeleri doğrultusunda hazırlanan İngilizce programı dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmayı hedefler. 2011-2012 ders yılında Kültür2000 okullarına katılan fen lisesi geleceğin bilim insanlarını yetiştirme bilinci ile bilim dili olan İngilizce eğitimine ağırlık vermiştir. Kültür2000 Fen Lisesi öğrencileri soran, sorgulayan, araştıran ve öğrenen bireyler olarak edindiği yabancı dil becerilerini disiplinler arası çalışmalarda etkin ve yetkin kullanabilir ve bunun yanında  ulusal ve uluslararası platformlarda bilginin getirdiği özgüven, doğru ve akıcı  İngilizce ile kendini ifade eder. Haftada 10 ders saatinin 5 ders saati uluslararası öğretmenlerin uyguladığı yoğun program ile sürdürülür. 11. sınıfta uluslararası standart dil sınavlarına (IELTS –TOEFL) girmeleri ile tamamlanır.

  Hedefler
 • Öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile teknolojik eğitim araçlarını da kullanarak dil edinimlerini ve doğru ve akıcı olarak kullanmalarını sağlamak;
   
 • Öğrencilerin araştırma ve sunum teknikleri eğitimi ile günlük yaşamla bağıntılı proje çalışmalarında edinilen dili kullanmalarını ve yaşam boyu öğrenen ve gelişen bireyler olmalarını sağlamak,
 • Akademik dürüstlük bilinci ile özgün ürün yaratma becerilerini geliştirmek,
 • Dünya Edebiyatı örneklerini inceleme ve analiz çalışmaları ile içselleştirme becerisini kazandırmak, kültürel birikim oluşturmak,
 • Kendi kültürünü ve farklı kültürleri edebi, bilimsel ve tarihsel metinler, kullanarak tanımalarını sağlamak; farklı kültürlere saygılı bakış açısı kazandırmak,
 • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirmek,
 • Haklar ve sorumluluklar bilinci ile öz disiplin kazandırmak, saygı temelli, tartışılabilen bireyi geliştiren öğrenme ortamı hazırlamak,
 • Akademik metin, hikaye ve şiir yazabilme becerilerini geliştirecek öğrenim ortamını sağlamak,
 • Edinilen yabancı dili uluslararası geçerliliği olan standard sınavlarla objektif olarak değerlendirmek:
  9. sınıf – Cambridge Preliminary Test (PET)
  10. sınıf  – Cambridge First Certificate of English (FCE)
  11. sınıf – TOEFL veya IELTS (zorunludur)

İngilizce dersi kültür politikası

Liseden mezun olan öğrencilerimiz;

 • Yabancı dil ile eğitim yapan yüksek öğrenim programlarında dersi takip edebilecek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olurlar.
 • Farklı ülkelerin kültürleri ile ilgili fikir sahibi olur ve tartışma ortamlarında kendilerini akıcı bir şekilde ifade ederler.
 • Edebi bir metni, yazıldığı dönemin tarihsel örgüsü, ekonomik şartları ve yazarın kişiliği dahil olmak üzere araştırır, büyük resmi görmeyi ama detayları da incelemeyi öğrenmiş olarak mezun olur. Lise öğrenim yaşamı boyunca her yıl en az iki uluslararası yarışmaya katılmış, dünya sorunlarına karşı farkındalığı gelişmiş ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu sorunlara çözüm için en azından kendi okul toplumunda katkıda bulunmuş olur.
 • Her sınıf seviyesinde her dönem sonu olmak üzere  iki sunum hazırlamış ve sunmuş, araştırma tezi hazırlamış, yaratıcı yazma becerilerini kullanarak hikayeler yazmış olur.
 • Klasik ve çağdaş eserlerden örnekler okumuş ve okuma alışkanlığını kazanmış olur.
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilir. (Hikaye, rapor, makale gibi.)
 • İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılmış ve becerileri kazanmış olur.
  Akademik veya günlük yaşamla ilgili İngilizce yayınları ve medya araçlarını anlama, takip edebilme ve yorumlama becerisine sahip olur.

ÖZEL KÜLTÜR2000 FEN LİSESİ 2. YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Kültür 2000 Fen Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği’ne aday üye olan Türkiye’nin dış ilişkilerini, ekonomik ve politik durumunu daha iyi kavrayabilmeleri için İngilizceye ek olarak ikinci bir yabancı dil öğrenirler. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kendi vatandaşlarının çok dilli olmasını, hatta kendi ana dillerinin yanı sıra ikinci bir yabancı dil konuşmalarını destekler. Avrupa Birliği Dil Politikasına paralel olarak Kültür 2000 Lisesi, çocuklarınıza Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden olan Almanca dilini de öğrenme fırsatı verir.

Erken yaşlarda iki veya ikiden daha fazla dil eğitimini yeterli düzeyde alan öğrenciler daha esnek ve daha yaratıcı olurlar.

Yabancı bir dil öğrenirken bir yandan da o ülkelerin tarihlerini, kültürlerini ve sosyal yapılarını öğrenirler. Bu da, dünyayla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlar ve uluslararası alanda potansiyel kariyerlerini, global bakış açılarını geliştirirler.

Yabancı bir dil, düşünme yetisinde öğrencilerin daha esnek olmalarını, dile karşı daha duyarlı ve dinleme alanında daha iyi bir kulağa sahip olmalarını sağlar.

Diller bilginin penceresi olduğundan, öğrenciler ne kadar çok dil öğrenirlerse,  global ekonomik yarış içerisinde ayakta kalabilirler ve dünya ile iletişim kurabilmeleri için bir anahtar yakalayabilirler.

Öğrenciler, Avrupa ortak dil kriterlerine göre hazırlık sınıfından itibaren sınavlara hazırlanırlar.

Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri tarafından hazırlanan uluslararası standartlarda,  öğrencilerin okuma, dinleme konuşma ve yazma konularında her seviyeyi detaylı olarak gösteren bir uygulamadır.

Kültür 2000 Fen Lisesi öğrencilerinin 9. sınıftan başlamak üzere,  lise son sınıfa kadar ulaşabilecekleri hedefler aşağıdaki gibidir.

           

              9. sınıf                 A1                                                  

             10. ve 11.sınıf        A2

Bu bağlamda öğrenciler, Alman Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Fit Dil yeterlilik sınavına katılırlar. Öğrencilerimiz dört beceri alanında; okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan bir program doğrultusunda 2.Yabancı dil eğitimi görürler.                                                             Öğrenciler, derslerde aktif bir şekilde videolar, sunumlar, oyunlar, şarkılar, dramalar, projeler, araştırmalar ile katılım gösterirler. Projelerin yanı sıra geleneksel bir etkinlik olarak 2.yabancı dil bölümü, Avrupa Günü kutlamaları düzenler. Bu kutlamalar çerçevesinde öğrenciler anket düzenler, röportaj yapar ve sunumlar hazırlayarak görev alırlar.

Avrupa Günü, Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerde her yıl kutlanan bir barış kutlamasıdır. Bu bağlamda bölüm olarak Avrupa Birliği Türkiye delegasyonundan,  her sene farklı bir Avrupa Takım üyesini davet ederek, öğrencilere Avrupaya ve dünyaya farklı bir bakış açısından bakmalarını ve beraberlik açısından Avrupa Birliği’nin önemini anlamalarını sağlarız.