Türk Dili ve Edebiyatı

9 ve 10. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, 11 ve 12. sınıflarda ise Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı dersleri okutulur. Bu dersler aracılığıyla öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini ayrıntılı olarak tanır ve inceler. Dilin etimolojik özelliklerini, gramerini bilir; dilin kurallarını ve anlatım tekniklerini kullanarak sözlü ve yazılı ürünler ortaya çıkarır.

 

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimiz, orta öğretimin sonunda Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri kapsamında aşağıda belirtilen çalışmaları yapar, kültürel birikime sahip olurlar:

1. Öğrencilerimiz; anadil bilinci gelişmiş, Türkçeyi özenle kullanarak etkili iletişim kurabilen, öğrenmenin ömür boyu olduğunun bilincinde,  bilimsel, yapıcı ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olurlar.

2. Haftalık ders programlarında yer alan okuma saatinde, Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini okur ve  incelerler.

3. Her yıl yaşayan edebiyatçılarımızın en az ikisiyle söyleşi yaparlar.

4. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimser, okuma zevk ve alışkanlığı kazanırlar.

5. Kurulan münazara takımlarıyla öğrencilerimiz; araştırma, iletişim becerilerini geliştirirken fikir dünyalarını ortaya koyar ve dünya sorunlarıyla ilgilenirler.

 6. Tiyatro kulübü öğrencileri yılda bir kez sahneledikleri oyunla bir toplumun üyeleri olarak sorumluluklarının ve rollerinin bilincine varırlar.

 7. Her yıl en az iki tiyatro oyunu izlerler.

 8. Yılda en az bir kez düzenlenen şiir dinletilerinde görev alırlar.

 9. Genel bir dil ve edebiyat kültürü yanında TYT ve YKS ‘de başarılı olabilmek için gerekli dil ve edebiyat becerisini edinirler.

10. İstanbul’daki edebiyat müzelerinden en az üçünü gezerler.

 11. Edebiyat dergilerini tanırlar.

 12. Televizyonda yayınlanan edebiyat programlarını izlerler.

 

DERSLERİMİZİN KAZANIMLARI

MEB kazanımları temel alınarak dersler işlenir. Öğrencilerimiz; aşağıda belirtilen içerik, düzenleme, üslup ve dil kullanımı kazanımlarını edinirler.

  İçerik:

  1. Edebi metinlerin içeriğini, yapısını, anlamını ve önemini anlar ve yorum yaparlar.

  2. Yazılı ve görsel metinler hakkında duygularını ve düşüncelerini eleştirel değerlendirmeler yaparak açıklarlar.

  3. Dil bilimsel araçları kullanarak metinleri karşılaştırır ve türler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyip temalar arasında ilgi kurarak analiz ve sentez yaparlar.

  4. Yazarın ya da konuşan kişinin amaçlarını yorumlayabilmek için dil içindeki yan anlamları anlar ve yazarın ya da konuşanın okurdaki yansımalarını verirler.

  5. Metindeki ana düşünce ve yardımcı düşünceleri ayırt ederler.

  6. Hayatın her alanında ve döneminde bağımsız, duyarlı ve yetkin bir okur haline gelirler.

  7. Farklı bağlamlara uygun terminoloji kullanmada yetkin hale gelirler.

 Düzenleme:

  1. Sözlü ve yazılı olarak bir düzen içinde fikirlerini sunar, örneklerle düşüncesini desteklerler.

  2. Değişik metin türleriyle ilgili sağlam paragraflar oluşturur ve paragraflar arasında mükemmel geçişler sağlarlar.

  3. Duygu ve düşüncelerini bağlama uygun açık ve tutarlı bir düzen içinde konuşma, yazma, tartışma yollarını kullanarak yetkin bir şekilde sunarlar.

  4. Her konuda ayrıntılı ve mükemmel raporlar hazırlarlar.

  5. Düşüncelerini etkili bir biçimde geliştirip destekleyebilmek için uygun eleştiri yöntemleri kullanırlar.

   Üslup ve Dil Kullanımı:

   1. Duygularını amaca ve dinleyici kitlesine uygun dil kullanarak yazılı ve sözlü olarak açık ve anlaşılır bir şekilde anlatırlar.

   2. Sorgulayıcı dinleme, okuma, yazma becerileriyle ikna edici bir üslup geliştirirler.

   3. Uygun kelime dağarcığı ve kalıplaşmış sözler kullanırlar.

   4. Yazım kurallarına tam olarak uyup noktalama imlerini bilinçli kullanırlar.

   5. Uygun ve çeşitli cümle yapısı kullanırlar.

   6. Söz dizimini ve dil bilgisini her zaman doğru kullanırlar.