Matematik

Tarihçi Afet İnan, 1930 yılında Atatürk’ün şu sözlerini aktarmıştır:

“İnsanların yaşamına ve faaliyetine egemen olan güç, buluş ve yaratıcılık yeteneğidir. Buluş ve yaratıcılığı yapabilen insanların ise kesinlikle ‘kültür’lü olmaları zorunludur.”

Kültür2000 Fen Lisesi Matematik Zümresi olarak bu zorunluluğu yerine getirmek temel hedefimizdir. Bu amaçla öğrencilerimize, onların aşağıdaki hedeflere ulaşabilmeleri ve kazanımları edinebilmeleri için rehberlik etmekteyiz.

Okulumuzda, öğrencilerin dört yıllık lise hayatlarında Matematik, Geometri, Seçmeli Matematik ve Seçmeli Geometri derslerinde aşağıdaki kazanımlara sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

Matematik Bölümünün Hedefleri

 • Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirir.
 • Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilen ve görebilme yeteneğini geliştirir.
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirir.
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmeyi sağlar.
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede bir yaklaşım kazandırır.
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirir.
 • Kişisel ve sosyal gelişime yardımcı olan, kendine güven duygusu geliştirir.
 • Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini sağlar.

Matematik Bölümünün Amaçları

 • Matematiksel kavramları birbirinden ayırt edebilme, bu kavramların genişliklerini sınırlarını anlayabilen ve bu kavramları kullanabilen,
 • Yaptığı matematiksel işlemlerin nedenlerini açıklayabilen,
 • Matematik konularını ve dilini günlük hayatta kullanabilen/bunların kullanılabileceği durumlar üretebilen,
 • Matematiksel verilere ve çözümlere problemler üretebilen,
 • Günlük yaşamdan elde edilmiş verileri matematiksel ifadeler haline getirebilen,
 • Matematiksel ifadeleri günlük yaşamdaki olaylara dönüştürebilen,
 • Öğrendiği çözüm yollarını yeni çözüm yollarının oluşturulmasına transfer edebilen, örüntüleri araştırabilen,
 • Geometrik ve cebirsel ispatlar yapabilen,
 • Yapılan geometrik ve cebirsel ispatların dayanaklarını belirleyebilen,
 • Problem çözme becerilerini geliştirebilen
 • Matematiksel düşünme becerisi kazanan,
 • Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Matematiğe ve matematik öğrenimine gereken değeri veren,
 • Psikomotor becerilerde gelişim sağlayan,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) yerinde ve etkili kullanabilen, sadece soyut bilgi ezberiyle yetinmeyen, matematiğin “güzel”i arayan bir sanat olduğunun farkındalığına ulaşmış öğrenciler yetiştirmek gayemizdir.

Kullanılan Yöntemler, Değerlendirme ve Pekiştirme Nasıl Yapılıyor?

 • Derse aktif katılım
 • Derse araç- gereçle gelme
 • Ödev yapma
 • Araştırma yapma
 • Bilgi ve Anlama,
 • Örüntüleri Araştırma,
 • Matematikte İletişim
 • Matematikte Yansıtma kriterlerine göre hazırlanarak uygulanır.
 • Fen Lisemiz ulusal çalışmalar ile birlikte uluslararası çalışmalarla da kendini Matematik alanında ifade etmektedir.  Matematik Bölümü olarak dereceye girmenin yanı sıra öncelikli hedefimiz bu yarışmalar sayesinde bir ‘Dünya Okulu’ olduğumuzu gösterebilmektir.  Bu bağlamda, her yıl Waterloo Üniversitesi’nin ve Purple Comet International Math Contest 'in düzenlediği yarışmalarda dereceler elde etmekteyiz.
 • Ayrıca her öğrencinin mezun olmadan once bilgi ve beceri düzeylerine göre bitirme projesi almalarını sağlamaktayız.