Yaz Spor Okulu

Kültür2000 Koleji Yaz okulları kapsamında çocuklarımıza spor ya da aktiviteler aracılığıyla yeni beceriler kazanmaları ve kendine olan güveni pekiştirmesine yardımcı olmak, Çocuklarımızın aynı ortamda yaşayarak, birbirlerinden olumlu yönde etkilenmeleri ve arkadaş olmalarına katkı sağlamaktadır.

Yaz okulumuzda uzman öğreticiler nezaretinde çocuklara öğretilen beceri, sorumluluk duygusu ve kendilerine olan cesaret ve özgüveni kazanmalarına yardımcı olurken, ayrıca sporların takım halinde olması, çoğulcu aktivitelerin, bireysel faaliyetlerle birleşmesi de çocuk gelişimini pozitif yönde etkileyen sayısız faydalar sunar.

Yaz okulu çocuklarımıza; kendi kabiliyet ve ilgi alanlarını sağlayarak, onları hem takım içerisinde hem de bireysel olarak çalışabilecek duruma getirmek, onların paylaşımcı, yaratıcı, maceracı, keşfedici ve araştırmacı ruhlarını bulup geliştirmek, kendilerine olan cesaretlerini ve öz güvenlerini arttırmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Yaz okulu çalışmalarında; yabancı dil eğitimi, el becerisi geliştirici çalışmalar, yaş guruplarına göre sınıf içi uygulamalar, satranç, yüzme, basketbol, voleybol, futbol, tenis, floorball, dizilim sporu( speed satck ), softball, pop corn faaliyetleri ile öğrencilerimize güzel bir yaz dönemi geçirmeyi hedefliyoruz.