Müzik

Hedefler

Özgür ve zevkli çalışmalarla ya da düşünsel zeminde bütüncül bir deneyim kazandırılarak, öğrencilerin sosyal, ruhsal, duygusal, fiziksel, dil ve terapötik becerileri geliştirilir.

Öğrenciler dünya müziklerinin farklılıklarıyla mutlu olurken kendini keşfetme olanağı bulur. 

Gösteriler aracılığıyla; anlama, bilgi ve becerilerini yaratıcı bir şekilde geliştirirler.

Projeler

KÜLTÜR2000 Lisessi Rock Orkestrası: Orkestra çalışmaları Gitar – Şan – Davul Tekniğini ve disiplinini destekleyerek ve güncel bir repertuar oluşturarak bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerini hedefler.

Repertuarını sanat etkinlikleri ve yarışma konserleri ile geliştirir.