Görsel Sanatlar

Dersin Hedefleri
• Öğrenciler yapılan resim, asamblaj, kolaj, reprodüksiyon gibi çalışmalarla teknik ve tasarım bilgilerini artırır.
• Çalışma süresince ve ortaya çıkartılan iş sonucunda yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olunur.
• Sanatın diğer meslek dallarıyla ilişkisini ve yaşamdaki önemini kavramaları sağlanır.
• Ortaya çıkarttıkları çalışmalarını sergileyerek, dış dünyayla paylaşarak özgüvenlerini artırmalarında yardımcı olunur.
• Emeğe ve farklı fikirlere saygı gösteren bireyler olmaları sağlanır.
 
Dersin Genel Kazanımları
• Öğrencinin teknik bilgisi artar.
• Yeteneğinin farkına varır.
• Sanatın yaşamın pek çok alanında etkili olduğunu anlar.
• Müze bilinci oluşur ve eserlere farklı gözle bakmayı öğrenir.
• Özgüveni artar.
• Farklı düşüncelere açık ve saygılı bir birey olur.
 
Kullanılan Yöntemler Neler? Değerlendirme ve Pekiştirme Nasıl Yapılıyor?
• Konu anlatımıyla öğrenci bilgilendirilir.
• Soru-cevap ve örnek olay incelemesi yöntemleriyle konular pekiştirilir.
• Tartışma yöntemiyle farklı bakış açıları ortaya konur.
• Yaptırılan projelerle öğrencilerin teknik becerileri artırılıp sorumluluk hisleri geliştirilir.
• Örnek gösterip yaptırma yöntemiyle öğrenciye pratik yapma olanağı sağlanır.
• Öğrenci gezi ve gözlem yaparak sanatın diğer dallarla (tarih, edebiyat, çevre vb.) iç içe olduğunu fark eder.
• Kültür2000 Anadolu Lisesi Müzik Bölümü
• Hedefler
• Özgür ve zevkli çalışmalarla ya da düşünsel zeminde bütüncül bir deneyim kazandırılarak, öğrencilerin sosyal, ruhsal, duygusal, fiziksel, dil ve terapötik becerileri geliştirilir.
• Öğrenciler dünya müziklerinin farklılıklarıyla mutlu olurken kendini keşfetme olanağı bulur.
• Gösteriler aracılığıyla; anlama, bilgi ve becerilerini yaratıcı bir şekilde geliştirirler.
 
Projeler
Kültür2000 Lisesi Rock Orkestrası: Orkestra çalışmaları gitar–şan–davul tekniğini ve disiplinini destekleyerek ve güncel bir repertuar oluşturarak bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerini hedefler. 
Repertuarını sanat etkinlikleri ve yarışma konserleri ile geliştirir.