Yabancı Dil - II.Yabancı Dil

Kültür2000 Anadolu Lisesi uluslararasılık, evrensellik ve yaşam boyu öğrenim ilkeleri doğrultusunda hazırlanan İngilizce programı dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmayı hedefler.

Kültür2000 Anadolu Lisesi hazırlık sınıfında başlayan yoğun İngilizce eğitimi öğrencilerimizin uluslararası standart dil seviye sınavlarından (TOEFL veya IELTS) yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri tarafından istenen başarı puanı alacak şekilde mezun olur.

Kültür2000 Anadolu Lisesi hazırlık programında kullanılan ‘Günlük Yaşamda Kullanılan Dil Becerilerine Dayalı Öğrenim’ (task-based) yaklaşımı, öğrencilerin günlük yaşamları ile ilişkilidir ve öğrenme deneyimlerini özgün dil kullanarak edinim kazanmalarını amaçlar.

Kültür2000 Anadolu Lisesi’nde her öğrencinin öğrenim stili, becerileri ve dil gelişim seviyesine görebireysel öğrenim yaklaşımı kullanılır.

Öğrencilerimiz 21. Yüzyıl’ın küresel konularında araştırma yapma ve konuşma becerilerini geliştirmeleri amacıyla Münazara ve Model Birleşmiş Milletler Konferansları’na katılırlar.

Okuluda İngilizce Bölümü, Drama–Tiyatro ve MUN/Münazara kulüpleri ile etkin çalışmalar yapar. Tiyatro kulübü de her yıl bir klasik eser sahneye koyar.

İngilizce Bölümünün Amaçları        

 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini teknoloji eğitim araçlarını kullanarak öğrencilerin dil edinimlerini sağlar ve öğrenciler,Yabancı dili doğru ve akıcı olarak kullanırlar.
 • Öğrencilerimize araştırma ve sunum teknikleri eğitimi ile günlük yaşamla bağıntılı proje çalışmalarında edinilen dili kullanmalarını ve yaşam boyu öğrenen ve gelişen bireyler olmalarını sağlar.
 • Akademik dürüstlük bilinci ile özgün ürün yaratma becerilerini geliştirir.
 • Dünya Edebiyatı örneklerini inceleme ve analiz çalışmaları ile içselleştirme becerisini kazandırır ve kültürel birikim oluşturur.
 • Kendi kültürünü ve farklı kültürleri edebi, bilimsel ve tarihsel metinler kullanarak tanımalarını sağlar;farklı kültürlere saygılı bakış açısı kazandırır.
 • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirir.
 • Haklar ve sorumluluklar bilinci ile öz disiplin kazandırmak, saygı temelli, tartışılabilen bireyi geliştiren öğrenme ortamı hazırlar.
 • Akademik metin, hikaye ve şiir yazabilme becerilerini geliştirecek öğrenim ortamının sağlar.
 • Edinilen yabancı dilin uluslararası geçerliliği olan standard sınavlarla objektif olarak değerlendirir.

Hazırlık Sınıfı – Cambridge Key English Test (KET)  (zorunludur)

9.sınıf – Cambridge Preliminary Test (PET)

10.sınıf  – Cambridge First Certificate of English (FCE)

11.sınıf – TOEFL veya IELTS (zorunludur)

İngilizce dersi kültür politikası

Liseden mezun olan öğrenciler;

 • Yabancı dil ile eğitim yapan yüksek öğrenim programlarında dersi takip edebilecek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olur.
   
 • Farklı ülkelerin kültürleri ile ilgili fikir sahibi olur ve tartışma ortamlarında kendilerini akıcı bir şekilde ifade eder.
   
 • Edebi bir metni, yazıldığı dönemin tarihsel örgüsü, ekonomik şartları ve yazarın kişiliği dahil olmak üzere araştırır, büyük resmi görmeyi ama detayları da incelemeyi öğrenmiş olarak mezun olur.
   
 • Lise öğrenim yaşamı boyunca her yıl en az iki uluslararası yarışmaya katılmış, dünya sorunlarına karşı farkındalığı gelişmiş ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu sorunlara çözüm için en azından kendi okul ortamında katkıda bulunmuş olur.
   
 • Her sınıf seviyesinde her dönem sonu olmak üzere iki sunum hazırlamış ve sunmuş, araştırma tezi hazırlamış, yaratıcı yazma becerilerini kullanarak hikayeler yazmış olur.
   
 • Klasik ve çağdaş eserlerden örnekler okumuş ve okuma alışkanlığını kazanmış olur.
   
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilir (hikaye, rapor, makale gibi).
   
 • İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılmış ve beceri kazanmış olur.
   
 • Akademik veya günlük yaşamla ilgili İngilizce yayınları ve medya araçlarını anlama, takip edebilme ve yorumlama becerisine sahip olur.

Kültür2000 Anadolu Lisesi 2. Yabancı Diller Bölümü

Kültür2000 Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği’ne aday üye olan Türkiye’nin dış ilişkilerini, ekonomik ve politik durumunu daha iyi kavrayabilmeleri için İngilizce’ye ek olarak ikinci bir yabancı dil öğrenirler.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kendi vatandaşlarının çok dilli olmasını, hatta kendi ana dillerinin yanı sıra ikinci bir yabancı dil konuşmalarını destekler. Avrupa Birliği Dil Politikası’na paralel olarak Kültür2000 Anadolu Lisesi, öğrenciye Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden olan Almanca dilini de öğrenme fırsatı verir.

Erken yaşlarda iki veya ikiden daha fazla dil eğitimini yeterli düzeyde alan öğrenciler daha esnek ve daha yaratıcı olurlar.

Yabancı bir dil öğrenirken bir yandan da o ülkelerin tarihlerini, kültürlerini ve sosyal yapılarını öğrenirler. Bu da, dünyayla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlar ve uluslararası alanda potansiyel kariyerlerini, global bakış açılarını geliştirirler.

Yabancı bir dil, düşünme yetisinde öğrencilerin daha esnek olmalarını, dile karşı daha duyarlı ve dinleme alanında daha iyi bir kulağa sahip olmalarını sağlar.

Diller, bilginin penceresi olduğundan, öğrenciler ne kadar çok dil öğrenirlerse,  global ekonomik yarış içerisinde o kadar iyi ayakta kalabilirler ve dünya ile iletişim kurabilmeleri için bir anahtar yakalayabilirler.

Öğrenciler, ‘Avrupa ortak dil kriterleri’ne göre hazırlık sınıfından itibaren sınavlara hazırlanırlar.

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ‘ortak dil kriterleri’ uluslararası standartlarda,  öğrencilerin okuma, dinleme konuşma ve yazma konularında her seviyeyi detaylı olarak gösteren bir uygulamadır.

Kültür 2000 Anadolu Lisesi öğrencilerinin 9. sınıftan başlamak üzere, lise son sınıfa kadar ulaşabilecekleri hedefler aşağıdaki gibidir:

Hazırlık sınıfı: A1              

9. sınıf: A2

10. sınıf: B1

11. sınıf: B1/B2

Bu bağlamda öğrenciler, Almanca ve İtalyanca olmak üzere; Alman ve İtalyan kültür merkezleri tarafından düzenlenen Fit ve CILS Dil yeterlilik sınavlarına katılırlar.

Öğrencilerimiz okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört beceri alanında; bir program doğrultusunda ikinci yabancı dil eğitimi görürler. Öğrenciler, derslerde aktif bir şekilde videolar, sunumlar, oyunlar, şarkılar, dramalar, projeler, araştırmalar ile katılım gösterirler.

Projelerin yanı sıra geleneksel bir etkinlik olarak 2. Yabancı Dil Bölümü, Avrupa Günü kutlamaları düzenler. Bu kutlamalar çerçevesinde öğrenciler anket ve röportaj yaparak, sunumlar hazırlayarak görev alırlar.

Avrupa Günü, Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerde her yıl düzenlenen bir barış kutlamasıdır. Bu bağlamda bölüm olarak Avrupa Birliği Türkiye delegasyonunun, her sene farklı bir üyesini davet ederek, öğrencilere Avrupa’ya ve dünyaya farklı bir bakış açısından bakmalarını ve beraberlik açısından Avrupa Birliği’nin önemini anlatır.