Sağlık

 

Öğrencinin sağlıklı olması başarılı bir eğitim için en önemli koşuldur. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, sağlık hizmetlerini bu anlayış doğrultusunda sunar.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim yaşamlarını garanti altına almak kadar sağlık güvenceleri de  son derece önemlidir. Okul dönemi, insan yaşamının önemli değişimlerinin gerçekleştiği özel bir dönemdir. Çünkü okul çağı çocukları büyür ve gelişirler. Bu süreçte yaşanan sağlık sorunları, bireyin tüm yaşamını etkilediği gibi erken fark edilen büyüme ve gelişme bozukluklarının önüne geçmek de daha kolaydır.

Öğrencilerin fiziksel özellikleri ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Sağlık biriminde;sağlık hizmeti veren ve belirli aralıklarla çeşitli sağlık taramaları yapan bir doktor ve tam zamanlı bir hemşire görev yapar. Tüm okullarda tam donanımlı revirler bulunmaktadır. Revirlerde acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilmek için gerekli donanım mevcuttur.

Sağlık personeli sadece acil durumlarda değil rutin kontroller konusunda da takip yapar, öğrencinin kendini kötü hissettiği her durumda yardımcı olur. Öğrenci revire gittiğinde gerekli önlemler alınır, gerekiyorsa velisi çağrılarak evine gönderilir. Ancak çok acil hastane müdahalesi gerektiren durumlarda öğrenci okul idaresinin bilgisi dâhilinde hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür, velisine hemen haber verilir.

Birçok boyutu olan okul sağlığı, sadece öğrencilerin hastalıklarının tedavisini değil yaşam alanlarındaki hijyenin sağlanmasını da kapsar buna uygun olarak hizmet verilir.