İngilizce Eğitimi

Kültür2000 Koleji Anaokulları’nda öğrencilerimizin İngilizce kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan ''yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe'' şeklinde yoğun bir İngilizce programı uygulanır.

Yapılan araştırmalarda yabancı dil öğreniminin küçük yaşlarda başlaması öğrenme hızını artırdığı kanıtlanmıştır. Bu sebeple Kültür2000 Koleji Anaokulları’nda tüm öğrencilerimiz, İngilizceyi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'den gelen profesyonel eğitimciler liderliğinde, Çift Dilli/Bilingual Eğitim Programı olarak adlandırılan eğitim sistemi ile öğrenmektedirler.

Çift Dilli/Bilingual Eğitim Programı ile öğrencilerimiz;

  • Kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak öğrenirler.
  • Öğrenme sürecini bütünsel olarak algılarlar.
  • İngilizceyi yaparak, yaşayarak, duyarak, taklit ederek eğlenirken öğrenirler.
  • Her iki dilin de özelliklerini erken yaşta kavrayabilirler.
  • Erken yaşta doğru aksanı daha kolay kazanabilirler.
  • Farklı dillere ve kültürlere karşı olumlu tutumlar geliştirirler.

 

 

Çift Dilli/Bilingual Eğitim Programı’nda temalar vardır: Yabancı dil, matematik, fen bilgisi, resim, müzik, beden eğitimi, bilişim teknolojileri gibi derslerde seçilen ortak tema etrafında kavramlar bir araya getirilir. Örneğin öğrenci, coğrafi şekilleri İngilizce dersinde işlerken; eş zamanlı olarak matematik, fen, resim, müzik gibi derslerde de öğrenir. Tüm bunları hem ana dilini hem de İngilizceyi kullanarak yapar. Tüm müfredat, bu şekilde, temalar etrafında diğer dersler (disiplinler) ile işbirliği içinde oluşturulur. Ayrıca kişilik gelişimlerine yönelik karakter eğitimi konuları İngilizce derslerine de entegre edilmiştir.