AfterSchool Programı

AFTER SCHOOL PROGRAMI

Öğrencilerimizin fiziksel, sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu bilimsel, kültüreli sanatsal ve sportif alanlarda onları desteklemek amacıyla etkinliklerin yer aldığı bir uygulamadır.

Sosyal gelişimi destekleyen Kültür, Bilim, Sanat, Spor ve Kulüp çalışmaları; araştıran, sorgulayan ve düşünen bir nesle ihtiyaç duyan dünyamızda sosyal kulüp etkinlikleri eğitim- öğretim sürecimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilgiye ulaşma, elde edilen bilgiyi beceriye dönüştürme ve günlük yaşamda kullanmak için bilimsel, sanatsal kültürel ve inovatif alanlarda öğrencilerin ilgi duydukları ve 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun olan kulüpler öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Amacımız; iletişim becerisi, özgüven duygusu, sorumluluk alma bilinci, sosyal ve toplumsal farkındalığı yüksek, inisiyatif kullanabilen, olaylara geniş ve farklı perspektiflerden bakabilen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla robot programlamadan basketbola, perküsyondan heykel ve seramiğe kadar oldukça geniş bir yelpazede sunulan öğrenci kulüpleri eğitimimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.