DEĞERLER EĞİTİMİ

Bir birey olarak ve toplumun bir parçası olarak çocukların ruh ve beden sağlığını koruyarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için, içinde yaşadıkları toplumun sevgi, saygı, sorumluluk, onurlu olma, özgür olma, elinden gelenin en iyisini yapma, hoşgörü gibi insani değerleri öncelikle bilmeleri gerekir. Kültür Anaokullarında Değerler Eğitimi programı bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır. ‘Değerler Eğitimi’ süreci ilk önce aile içinde başlar ve okul çağlarında hem evde hem okulda devam eder. Okuldaki eğitim süreçlerinde değerler; ilgili ders konularıyla, Rehberlik Biriminin çalışmalarıyla, ve öğretmenlerin çocuklara yaklaşım ve davranış biçimleriyle pekiştirilir. Okulun her kademesinde çocukların yaş düzeyine uygun etkinliklerle değerlerin kazandırılması ve davranışa dönüştürülme çalışmaları desteklenir.

Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmaları yolunda onlar için tasarladığımız yardımcı öğelerden biri olan değerler eğitiminin önemi ‘Kültür Anayasası”nın birçok maddesinde de (Madde No: 3, 4, 5, 7, 11, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28)  yer alır. Değerler eğitimini anaokulundan başlayarak, liseden mezun oluncaya kadar kesintisiz olarak eğitimin her kademesinde sunulur.  Değerler eğitiminde, değerlerin öğretim yılları arasındaki geçişlerinin ve sürekliliğinin sağlanmasına dikkat edilir.

Küreselleşen dünyanın bir vatandaşı olarak “ ‘Kültür’lü olmak”, kendisine, ailesine ve dünya toplumuna karşı sorumluluklarının bilinciyle; üretken, kültürel değerlerini koruyan, bilim ve teknolojiye önem veren, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı olan, temel insani değerlere uygun davranışlar sergileyen  bir birey olmaktır. Bu birey dün vardı, bugün var ve yarın da olacaktır.