PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde kişisel, eğitsel ve sosyal anlamda çocuğa ve veliye yardım ve destek vermek üzere psikolojik danışmanlık hizmetleri verilir. Bu hizmetle çocuğun; Özgüven geliştirmesi, İletişim Becerileri kazanması, Özdenetim geliştirmesi, Duygularını tanımasına yardımcı olunması, Dikkat çalışmaları yapılması amaçlanır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için oryantasyon çalışmaları, bireysel görüşmeler, uyum çalışmaları, öğrenciye ve veliye yönelik grup çalışmaları, sınıf içi rehberlik uygulamaları yapılır, bültenler yayınlanır, seminerler düzenlenir.