EĞİTİM ÖĞRETİM

Anaokullarımızda uygulanan eğitim programı, ilk deneyimlerin sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına odaklı olması gereğinden yola çıkılarak hazırlanmış ve çocuğun bütünsel gelişimi hedeflenmiştir. Program çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve fiziksel gelişimini desteklemek üzere planlanmış, özel bölümlerle zenginleştirilmiştir.