IB-MYP

MYP ( Middle Years Programme) Kültür2000 Ortaokulu 2006 Haziran ayından beri Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından MYP ( Middle Years Programme) uygulamaya yetkilendirilmiştir. MYP 10 - 16 yaş arasındaki öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir öğretim programıdır

MYP, Türkiye’de uygulanan ulusal müfredatın gereklerinin yerine getirilmesine olanak sağlar. Program, öğrencilerin disiplinler arası bağlantıları daha iyi anlamalarını ve dünya üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerini sağlayan, amaçlarımıza uygun yenilikçi bir çerçeve sunar.

MYP Temel Kavramları

  • Bütüncül Öğrenim
  • Kültürlerarası Farkındalık
  • İletişim

MYP, ders konularıyla ilgili kavramların hayata dair anahtar kavramlarla birleşmesi sonucunda oluşan büyük fikir doğrultusunda, öğrencinin uzun süreli öğrenimini sağlayan yenilikçi özelliğiyle ön plana çıkar.

MYP Müfredat Modeli

MYP’de etkileşim alanları ile bütünleştirilmiş sekiz ders grubu bulunmaktadır. Öğrenmeye yaklaşım, öğretime yaklaşım, evrensel bağlamlar ve kavramlarla öğrencinin merkezde yer alan bireysel gelişimi ve sekiz ders alanındaki eğitim deneyimleri arasında bağlantı kurulmaktadır. Bu evrensel bağlamlar ve anahtar kavramlar tüm derslerde bulunmaktadır ve her bir ders konusu bu alanların genel ve özel yönlerini geliştirmektedir. Programın sonunda öğrenciden tüm MYP süreci boyunca elde ettiği kazanımları yansıttığı “Kişisel Proje“ hazırlaması beklenmektedir.

MYP Öğrenci Kazanımları

  • Yaşam boyu öğrenimi sürdürme alışkanlığı
  • Sorun çözme ve uygulama becerileri
  • Etkili bir iletişim yeteneği
  • Değişime uyum sağlayabilme yeteneği
  • İşbirliği kurma ve özgüven
  • Küresel sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorumluluk alma
  • Başkalarına karşı saygı, benzerlikleri ve farklılıkları takdirle karşılama