IB-DP

Kültür2000 Koleji bir IB Dünya Okuludur

 

Kültür2000 Kolejinde Uluslararası Bakalorya (IB) Programı’nın uygulanmasına 2006’da IB Middle Years Programme (MYP) ile başlanmış, bunu 2008’de hayata geçirilen IB Diploma Programı (DP) takip etmiştir. 2008-2009 ders yılından beri uygulanan Diploma Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, tam IB Diploma veya bireysel IB ders sertifikaları almaktadır. Okulumuzun DP mezunlarının bazıları, eğitimlerine yurt dışındaki üniversitelerde devam etmeyi tercih etmektedir.

 

Kültür2000 Koleji çift diploma imkanı sunmaktadır; öğrencilerimiz MEB diploması yanında, Uluslararası Bakalorya diplomasını da alabilmektedir. Diploma Programı, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olup onların akademik performansları yanında sportif ve sosyal alanda da gelişimlerini destekleyen bir programdır. Diploma Programı, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir. IB diploması aldıktan sonra ulusal sınavlara katılmak isteyen öğrencilerimiz, bu hazırlık sürecinide yürütebilirler. Böylelikle mezun olduklarında isterlerse IB diplomaları ile yurt dışında üniversite tercihi yapabilir, isterlerse de ulusal sınav puanlarıyla Türkiye’de bir üniversiteye yerleşebilirler.

 

Kültür2000 Koleji misyonu ve vizyonu gereğince IB öğrenci profiline uygun, sorumluluk sahibi,  dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefler. IB Müfredatımız; öğrencilerimizin birden fazla dilde ve kültürler arası iletişimde yeterliliklerini sağlama, yüksek matematiksel ve keşfetmeye dayalı bilimsel yeteneklerini, sanatsal anlayışlarını geliştirme amaçlarına odaklanır.

 

Okulumuzun akademik programı; MUN, robotics, arduino, radyo programı, müzik grubu, tiyatro, satranç, spor dalları ve modern dans gibi çeşitli okul sonrası (afterschool activities)  etkinliklerle desteklenmektedir. Teknolojik yapıya sahip olan okulumuz bünyesinde akıllı tahtalar, bilim laboratuvarları, radyo istasyonu odası, inovasyon merkezi, bilgisayar laboratuvarı ve bir kütüphane barındırır.

 

Kültür2000 Koleji sınıflarında çağdaş öğretim yöntemleri kullanılırken aynı zamanda öğrencilerin öğrenme tarzları, ilgi alanları ve gereksinimlerine önem verilir. Okulumuz günümüz öğrencilerine özel yetenekler kazandırmayı hedeflerken aynı zamanda onlara okul dışında geleceğin liderleri olmaları için bir kapı açar.

IB Diploma Programı neden üniversiteye giden en iyi yoldur?

 

Son yıllarda Uluslararası Bakalorya programı sadece küçük bir öğrenci grubuna hitap eden bir özellik olmaktan çıkıp dünya genelinde hem iyi anlaşılan hem de saygın bir program konumuna gelmiştir.

IB programı öğrenciye özel bir eğitim sunar. Bu diploma programı üniversiteye girmek için gerekli olan beceriler dışında, öğrencilerin üniversitede başarı sağlayacağı ve her zaman ihtiyaç duyacağı becerileri de onlara kazandırır.

Programdaki tüm öğrenciler seçtikleri bir konu üzerine 4000 kelimelik geniş kapsamlı bir makale (EE - Extended Essay) yazarlar. Bu çalışma bağımsız bir şekilde araştırma yapmayı ve bir konuyu geniş kapsamlı düşünmeyi gerektiren bir çalışmadır.

IB öğrencileri aynı zamanda eleştirel düşünce üzerine Bilgi kuramı (TOK - Theory of Knowledge) isimli, üniversitede öğrencinin ihtiyaç duyacağı açık fikirli ve sorgulayan düşünce biçimini geliştiren bir ders alırlar. Bu ders onları beklenmedik sorulara hazırlarken aynı zamanda hayata farklı bakabilecekleri yeni bir düşünce tarzı oluşturmalarına yardımcı olur.

Diploma Programı boyunca öğrenciler akademik çalışmaların yanı sıra bir grup etkinliğe de katılırlar. Yaratıcılık, öğrencileri sanat ve yaratıcı düşünme ile iç içe olmaya teşvik eder. Eylem, fiziksel aktivite aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeyi sağlamaya yöneliktir. Topluma hizmet (CAS – Creativity, Action, Service), akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder.

IB Diploma programı öğrencilere derin düşünme ve düşünce özgürlüğü aşılar ve aynı zamanda fen bilimleri, matematik, Türkçe, tarih ve İngilizce derslerini eş zamanlı öğrenmeleri gerektiği için üniversitede birçok alana yönelebilmelerine olanak sunar.

IB programının altı dersinin her biri yedi puan üzerinden puanlanır. Böylelikle geniş kapsamlı makale, bilgi teorisi, yaratıcılık, eylem ve aktivite unsurları için kalan 3 puanla hepsi birlikte 45 puanı tamamlar.

Ayrıca IB öğrencilerinin program dahilinde birçok dersten oluşan bir eğitim almış olmaları üniversitelere kabul oranlarını arttırmaktadır. Öğrenciler üniversitede fen bilimleri veya matematik dallarından birini okusalar bile yine de çeşitli dallardan farklı konuları içeren tezler oluşturup makaleler yazmak durumunda kalacaklardır. Uygun analiz yapıp tutarlı yazı yazma kabiliyeti STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) öğrencileri için dahi oldukça önemlidir.

IB Diploma programının getirdiği beceriler birleşimi dünya çapında üniversitelere giriş için ayrıcalıklı bir yol oluşturur. Geçen senenin IB diploma mezunları İngiltere, Kanada, Hollanda, İtalya, Japonya, Almanya, Fransa ve Amerika’daki üniversitelere yerleştiler.

Uyarlanmıştır: Nick Morrison 10 Kasım 2015 http://www.telegraph.co.uk/expat/education-and-family/why-the-ib-is-the-perfect-passport-to-university/

 

IB DIPLOMA PROGRAMI’NIN AVANTAJLARI NELERDİR?

 1. MEB diploması yanında uluslararası bir diploma almak

 2. IB diploması ile yurt dışında en iyi üniversitelerde öncelikli kabul almak

 3. IB diploması ile yurt içindeki bazı vakıf üniversitelerinden burs kazanma imkanı elde etmek

 4. IB diploması yurt içinde birçok üniversitede yatay geçiş hakkı kazanmak

 5. IB öğrencileri tüm dünya ile aynı müfredatı çalışırlar ve 2 yılın sonunda diğer tüm DP öğrencileri ile aynı anda ortak sınavlara katılırlar.

 6.  IB Programın dili İngilizcedir.

 7. Öğrencileri akademik dürüstlük konusunda bilinçlendirmesi

 8. Öğrencilerin yazma yeteneğinin gelişmesi

 9. IB öğrencileri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır.

 

IB HAKKINDA

1968 yılında kurulan IBO, akademik ve sosyal açıdan kendini geliştirebilen bireyleri yetiştirmeyi amaç edinen ve bu bağlamda dünya genelinde kabul gören 3 farklı program (PYP, MYP, DP) geliştirmiş ve kar amacı gütmeyen bir eğitim organizasyonudur. IB programları, dünya genelinde 147 ülkede, 4267 okulda uygulanmaktadır. Türkiye’de toplam 35 IB Dünya Okulu bulunmaktadır.

IB (Uluslararası Bakalorya) Programları PYP, MYP ve DP olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 

 • İlk Yıllar Programı (PYP) 1.-5. sınıflar için

 • Orta Yıllar Programı (MYP) 6.-10. sınıflar için

 • Diploma Programı (DP) 10.-11. sınıflar için

Bu üç program anaokulundan üniversite öncesine kadar uzanır. Programlar, birbirinden bağımsız ya da birbirinin devamı olarak sunulabilir.

 

Misyon

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçı bir dünya yaratmak için çabalar; sorgulayan, bilgili ve özenli gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaca yönelik olarak IB, okullarla, devletlere ve ulusal organizasyonlarla çalışarak uluslararası eğitim ve tutarlı değerlendirme programları geliştirir.

Bu programlar, dünyadaki öğrencileri aktif, merhametli ve hayat boyu öğrenen öğrenciler olarak yetiştirir.

Diploma Programı öğrenciler altı ders grubundan eğitilirler.    

Daha fazla bilgi için: http://www.ibo.org