Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin temel amacı öğrenciyi tanıyarak ona kendisini tanıtıp, ilgi ve yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Problemler karşısında gerçekçi kararlar alarak çevreye uyum sağlaması ve kendini gerçekleştirmesine destek sağlamak da bu çerçevedeki en önemli nihai hedeftir. Bu amaç ve hedef doğrultusunda öğrencilerle çok yönlü bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizlilik ilkesi doğrultusunda etkinliklerini sürdürmektedir. Birimin yaptığı çalışmalar, okulun eğitiminin bir parçası olması nedeniyle öğrencilerin öğrenme stillerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak yürütülür.    

Tüm bu sistem doğrultusunda Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, hizmetini velilere ve öğrencilere yönelik olarak iki koldan verir.

Öğrencilere yönelik olarak gelişimsel, mesleki ve eğitsel rehberlik hizmeti verilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmaları;

1) Gelişimsel rehberlik

Öğrencilerin duygu, düşünce ve davranışlarını tanımasına, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.

 2) Eğitsel rehberlik

Öğrencilerin zamanı doğru ve etkili kullanma ve öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik çalışmalarıdır.

 3) Mesleki rehberlik

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmesine yardımcı olmak ve bu beceriler doğrultusunda kararlar almasına yardımcı olmak amaçlanır.

Öğrencilere yönelik çalışmalar


Bireysel görüşmeler

Rehber öğretmen; öğrenciyle sınıf öğretmeni, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda bireysel görüşmeler yapar. Ayrıca TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerimizle düzenli olarak her deneme sınavı sonrası değerlendirme görüşmeleri yapılır.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenlenir. Konu başlıkları şunlardır:

 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi
 • Ergenlik dönemi özellikleri
 • Nasıl öğreniyoruz? Öğrenme stilleri
 • Motivasyon ve başarı
 • Verimli ders çalışma
 • Test çözme teknikleri
 • Sınav kaygısı ile başa çıkma
 • Sınav taktikleri
 • İnternet ve sosyal medya kullanımı

Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişim sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşılır. Gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır. Konu başlıkları şunlardır: 

 • Öğrenme stilleri
 • Başarısızlık nedenleri
 • Sınav kaygısı
 • Mesleki eğilim belirleme 

Veliye yönelik çalışmalar

Bireysel görüşmeler

Velilerin rehber öğretmenlere bilgi vermesi, rehber öğretmenlerin öğrencilere en uygun desteği verebilmesi açısından büyük önem arz eder. Bu nedenle öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumlar veli, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı eşliğinde yapılan toplantılarda görüşülür ve gerekli bilgiler paylaşılıp değerlendirilir.

Sunumlar ve seminerler

Velilere, öğrencilerin içinde bulundukları dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri için çeşitli konular hakkında bilgilendirme seminerleri yapılır. Konu başlıkları şunlardır:

 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi
 • Ergen ile iletişim
 • Sınava hazırlanan kaygılı öğrenciyle iletişim