Okul Müdüründen

Değerli Velilerimiz,

Kültür2000 Koleji web sayfasına hoş geldiniz.

Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası alanda aktif olarak eğitim veren Kültür2000 Koleji olarak amacımız; akademik anlamda donanımlı, İngilizceyi anadili kadar yetkin kullanabilen, araştıran, sorgulayan, öğrenmeye meraklı, kendisi ve insanlık için yaratıcı biçimde üreten, ülkesine ve çağına karşı sorumlu, kendi kültürünü benimsemiş, farklı kültürlere de duyarlı ve anlayışlı, Atatürk İlke ve Devrimlerini, Cumhuriyet kültür ve değerlerini özümsemiş, geniş dünya görüşüne sahip topluma ve doğaya sorumlu, dürüst, aydın bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, okulumuzun sunduğu ulusal ve uluslararası programlardan faydalanarak, iyi yurttaşlar ve aynı zamanda daha huzurlu bir dünya için çabalayan dünya vatandaşları olacaklarına inanıyoruz.

Kültür2000 Koleji olarak belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir akademik program uyguluyoruz. Eğitim programımız, çağdaş eğitimin öngördüğü teknik ve yöntemlerin kullanıldığı, teknolojinin olanaklarından yararlanılan, öğrenci merkezli olarak yapılandırılmış, temelinde farklılaştırılmış eğitim modelini benimseyen, bilginin anlamlı hale getirilip, beceriler ile hayata geçmesini sağlanacak şekilde düzenlenmiştir.

Okulumuzda İngilizce sadece bir ders olarak değil, bir öğrenme ortamı, bir iletişim yolu olarak ele alınır. Yoğun ders saatleriyle geliştirilmiş İngilizce müfredatımız, yabancı öğretmenlerimiz ile sınıflarımızda doğal bir İngilizce konuşma ortamı yaratılarak, öğrencilerimizin dili aktif olarak kullanmaları sağlanır. Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğretmenlerimizin liderliğinde gerçekleşen çeşitli aktivitelerle okul yaşamımız zenginleştirilir.

Akademik gelişimin yanında sosyal ve bireysel gelişime de önem veriyoruz. Öğrencilerimizin özgüvenini, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek için bir araç olarak kullandığımız okulda sosyal yaşam ise farklılıklarımızdan biridir. Kendilerini ve ilgi alanlarını keşfetme yolculuğunda öğrencilerimize bu olanağı tanıyan okul sonrası programımız ve kulüplerimiz, onları demokratik hayata hazırlayan Öğrenci Konseyimiz, okul etkinliklerimiz ve kendilerinden daha az şanslı kişilere yardım etme bilincini geliştiren Sosyal sorumluluk projelerimiz, okulumuzun zengin sosyal yaşamının bir bölümünü oluşturmaktadır.

Her öğrencinin farklı ve özel bir birey olduğunu benimseyen, özgür akademik ortamda, farklı bireysel gereksinimleri destekleyen değerli öğretmenlerimizle eğitimde fark yaratmaya devam edeceğimize, akademik ve sosyal çalışmalarımızla geleceği birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyor ve en değerli varlıklarımız olan sevgili öğrencilerimize  güveniyoruz.

Bizlere güvenen ve desteğini esirgemeyen siz değerli velilerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Çiğdem Kaya
Kültür2000 Koleji İlkokul/Ortaokul Müdürü
c.kaya@kultur.k12.tr